Regulamin

  1. Akcja „Zacznij pracę w Rainbow od wakacji na nasz koszt” jest organizowana przez Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 270 (dalej Organizator)
  2. Celem Akcji jest zatrudnienie programistów C# i ASP.NET. Zatrudniony programista (dalej Programista) w ramach Akcji otrzyma jednorazowo wakacje o wartości do 8000 zł (dalej Wakacje)
  3. Wakacje są przyznawane dla Programistów nowozatrudnionych na stanowiska jak w pkt. 2 i aplikujących w terminie od 31.08.2016 r. do odwołania.
  4. Wakacje można zrealizować przed podjęciem pracy w Rainbow Tours lub w dowolnym okresie pracy w Rainbow Tours.
  5. Jeśli wybrane Wakacje będą droższe niż 8000 zł, Programista dopłaci różnicę, w przypadku niższej kwoty różnica nie jest zwracana.
  6. Jeśli Programista przestanie świadczyć swoje usługi dla Organizatora w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu wykorzystania Wakacji, jest zobowiązany do zwrotu kwoty wykorzystanej na Wakacje.
« Powrót
Twoja wersja przeglądarki nie jest wspierana.