EGZOTYKA 2017/18
Z RABATAMI DO 50% (DODATKOWO 2% RABATU DLA POSIADACZY KARTY STAŁEGO KLIENTA)

BARDZO KORZYSTNA ZALICZKA


 1. Zaliczka wynosi tylko 30% wartości umowy.
 2. Kwotę można zapłacić przelewem na nasze konto podane na umowie, gotówką lub kartą w naszych biurach. W sieci niezależnych biur agencyjnych obowiązują formy płatności uzgodnione z agentem.
 3. Resztę kwoty należy dopłacić najpóźniej 30 dni przed wyjazdem w miejscu zakupu lub przelewem.

GWARANCJA BEZPŁATNEJ ZMIANY REZERWACJI


 1. Jeśli Klient chciałby zmienić termin i rodzaj wyjazdu, kierunek, lub hotel, nie poniesie z tego tytułu kosztów, nawet do 15 dni przed wyjazdem.
 2. Za zmianę nie pobierzemy opłat według warunków uczestnictwa, a cena zostanie przeliczona zgodnie z rabatem z dnia zakupu, w miarę dostępności miejsc w hotelach, na programach objazdowych i samolotach. Jeśli nowa impreza będzie droższa, należy dopłacić różnice wynikającą z wyliczenia ceny. W przypadku wyboru tańszej wycieczki, różnica w cenie nie może wynosić więcej niż 5%.
 3. Zachowany rabat nie może być wyższy niż najwyższy rabat obowiązujący na daną imprezę i dany termin w dniu dokonania rezerwacji.
 4. Z gwarancji można skorzystać tylko raz i tylko w ramach oferty z sezonu ZIMA 2017/18.
 5. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest równoczesna zmiana dla wszystkich osób zakwaterowanych w jednym pokoju w ramach jednej rezerwacji. Nie jest możliwa zmiana dla pojedynczych uczestników, zakwaterowanych w tym samym pokoju oraz zmiana uczestnika.
 6. Gwarancję oferujemy w 3 wariantach: STANDARD, KOMFORT i PREMIUM. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wariantów oraz ich cen dostępne są w sieci sprzedaży.
 7. Uwaga! Możliwość wykupienia gwarancji istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji, natomiast w przypadku rezerwacji wstępnych najpóźniej w dniu potwierdzenia.

GWARANCJA NIEZMIENNEJ CENY

 1. Gwarantujemy, że bez względu na wahania kursów walut, podwyżki kosztów paliwa czy innych opłat cena wakacji nie wzrośnie. Gwarancją nie są objęte koszty wiz i opłat wjazdowych oraz koszty związane z realizacją programów.
 2. Proponujemy gwarancję w bardzo przystępnej cenie 9 pln/osoby.

GWARANCJA ZMIANY UCZESTNIKA


 1. Gwarancję oferujemy w bardzo przystępnej cenie 9 pln/osoby.
 2. Gwarancja oznacza, że Klient może zgłosić chęć zmiany imienia, nazwiska i danych osobowych uczestnika do 7 dni przed datą wyjazdu i nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat, o ile impreza turystyczna nie jest wyjątkiem od tej reguły, zgodnie z którym bezpłatna zmiana możliwa jest na większą liczbę dni niż 7. Załącznik zawierający kody imprez będących wyjątkami dostępny jest w sieci sprzedaży i w Helpdesku.
 3. Gwarancja Zamiany Uczestnika dotyczy imprez z oferty Europa i Orient oraz Egzotyka 2017/18.
 4. Z Gwarancji Zmiany Uczestnika może skorzystać tylko jedna osoba z rezerwacji i tylko jeden raz.
Twoja wersja przeglądarki nie jest wspierana.