Regulamin

  1. Akcja „Zacznij pracę w Rainbow od wakacji na nasz koszt” jest organizowana przez Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 270 (dalej Organizator).
  2. Celem Akcji jest zatrudnienie programistów C# i ASP.NET. Zatrudniony starszy programista (dalej Programista) w ramach Akcji otrzyma jednorazowo wakacje o wartości do 8000 zł (dalej Wakacje), młodszy programista otrzyma wakacje o wartości do 4000 zł.
  3. Wakacje są przyznawane dla Programistów nowozatrudnionych na stanowiska jak w pkt. 2 i aplikujących w terminie od 31.08.2016 r. do odwołania.
  4. Wakacje można zrealizować przed podjęciem pracy w Rainbow Tours lub w dowolnym okresie pracy w Rainbow Tours.
  5. Jeśli wybrane Wakacje będą droższe niż kwota z punktu 2, Programista dopłaci różnicę, w przypadku niższej kwoty różnica nie jest zwracana.
  6. Jeśli Programista przestanie świadczyć swoje usługi dla Organizatora w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu wykorzystania Wakacji, jest zobowiązany do zwrotu kwoty wykorzystanej na Wakacje.
  7. Wakacje o których mowa w pkt. 2, przysługują Programiście, który aplikował bezpośrednio na adres mailowy praca-w-it@r.pl.
« Powrót