Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest RAINBOW TOURS S.A. Nasza siedziba jest w Łodzi (90–361), przy ul. Piotrkowskiej 270. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, kapitał zakładowy 1 455 200 zł, w całości opłacony NIP 7251868136.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,
e-mailem na adres: sekretariat@r.pl

Czy administrator powołał Inspektora Ochrony Danych?

Tak, możesz się z nim skontaktować pod adresem rodo@r.pl.

Jakie masz prawa?

  1. dostępu do Twoich danych,
  2. ich poprawiania,
  3. żądania ich usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej oraz w celu marketingowym polegającym na promocji naszych usług oraz nas samych. Dane mogą być również przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w celu przygotowania oferty, oraz w celu wykonania zawartej umowy.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym bez podania danych kontaktowych nie będziemy mogli przeprowadzić rozmowy telefonicznej oraz przygotować oferty, a w późniejszym czasie nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie z Państwem rozmowy telefonicznej oraz prowadzenie naszego marketingu.
  2. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO, , w zakresie czynności poprzedzających zawarcie umowy, takich jak przygotowanie oferty,
  3. art. 172 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, , w przypadku Państwa zgody na marketing bezpośredni prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Komu przekażemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przekazane podmiotowi, który obsługuje, w zakresie rozwiązań technologicznych, nasze call center.
W przypadku czynności zmierzających do zawarcia umowy, a także zawarcia samej umowy, dane będą przekazywane również liniom lotniczym i autokarowym, hotelom, towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, bankom, operatorom płatności, agentom współpracującym z Administratorem, na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahentom krajowym i zagranicznym w celu realizacji zawartej umowy, podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej i rozwiązania poruszonej sprawy, przez czas prowadzenia działań marketingowych, przez czas niezbędny do wykonania działań przed zawarciem umowy albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.