Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest RAINBOW TOURS S.A. Nasza siedziba jest w Łodzi (90–361), przy ul. Piotrkowskiej 270. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, kapitał zakładowy 1 455 200 zł, w całości opłacony NIP 7251868136.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,
e-mailem na adres: sekretariat@r.pl

Czy administrator powołał Inspektora Ochrony Danych?

Tak, możesz się z nim skontaktować pod adresem rodo@r.pl.

Jakie masz prawa?

  1. dostępu do Twoich danych,
  2. ich poprawiania,
  3. żądania ich usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane są przetwarzane w celu marketingowym polegającym na promocji naszych usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym bez podania danych kontaktowych nie będziemy mogli przeprowadzić rozmowy telefonicznej oraz przygotować oferty, a w późniejszym czasie nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu.
  2. Art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku Państwa zgody na marketing bezpośredni prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Komu przekażemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przekazane podmiotowi, który obsługuje, w zakresie rozwiązań technologicznych, nasze call center.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Treść zgody przed 25.05.2018r

Call center
42 680 38 51 codziennie w godz. 8:00-22:00
Kontakt
Nasi konsultanci do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu callcenter@r.pl
Napisz do nas
Biura Rainbow
Odwiedź jedno z ponad 100 biur Rainbow w całej Polsce i zarezerwuj swój wymarzony urlop
Odwiedź nasz salon