Kto jest administratorem danych?
Administratorem Twoich danych jest RAINBOW TOURS S.A. Nasza siedziba jest w Łodzi (90–361), przy ul. Piotrkowskiej 270. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, kapitał zakładowy 1 455 200 zł, w całości opłacony NIP 7251868136.

Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,
e-mailem na adres: sekretariat@r.pl

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. przeprowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej,
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli przeprowadzić z Tobą rozmowy telefonicznej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, RODO, czyli tego rozporządzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej oraz prowadzenie naszego marketingu.
 2. Art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotowi obsługującemu nasze call center.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:

 1. potrzebny na przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy;
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Treść zgody przed 25.05.2018r

Twoja wersja przeglądarki nie jest wspierana.