Tour Guide System

jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny odbiornik i pakiet słuchawkowy. Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu, docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia, uszkodzenia bądź niezwrócenia odbiornika Uczestnik zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł. Uczestnik otrzymuje odbiornik i pakiet słuchawkowy w miejscu rozpoczęcia wycieczki lub na lotnisku w dniu wylotu. W przypadku niektórych imprez Uczestnik zabiera odbiornik ze sobą do kraju – wówczas należy go zwrócić po powrocie do Polski (przedstawicielowi biura na lotnisku lub, jeśli będzie to niemożliwe, do najbliższego biura Rainbow).