Karta Stałego Klienta

Zachęcamy do zostania posiadaczem naszej karty stałego klienta. Niewielka opłata 299 zł daje wiele korzyści przy kolejnych wyjazdach.

KSK KSK

Przypominamy:

 1. Karta Stałego Klienta jest imienna. Zniżka przysługuje posiadaczowi Karty a także jednej osobie towarzyszącej oraz maksymalnie czwórce dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia a podróżują razem z posiadaczem Karty. Osoby, które w czasie trwania wyjazdu ukończą 18 rok życia są traktowane jako osoby dorosłe i muszą mieć własną Kartę Stałego Klienta.
 2. Rabat udzielany jest od podstawowej ceny imprezy /bez dodatkowych opłat/.
 3. Karta nie jest kartą płatniczą.
 4. Karta jest ważna bezterminowo. Jeśli jednak nie zostanie użyta w ciągu 5 lat od jej wyrobienia zostanie automatycznie zablokowana.
 5. Zaginięcie lub zniszczenie karty należy zgłosić w jednym z salonów Rainbow lub w biurze agencyjnym. Duplikat może zostać wydany za opłatą 19 PLN.
 6. Po 3 zrealizowanych wyjazdach z biurem podróży Rainbow Klient może otrzymać Kartę GRATIS! Warunkiem otrzymania Karty gratis jest podanie przez Klienta 3 imprez, w których uczestniczył. Nie podanie przez Klienta imprez jest równoznaczne z faktem, iż karta jest płatna. Zakup samego biletu lotniczego na liniach tradycyjnych oraz low cost nie zalicza się do „karty gratis”.
 7. Czas oczekiwania na Kartę wynosi ok. 30 dni.
 8. Karta Stałego Klienta przysługuje jedynie osobom pełnoletnim, dlatego należy bezwzględnie podać datę urodzenia.
 9. Należy wyrazić zgodę na posiadanie Karty Stałego Klienta, gdyż wiąże się z tym otrzymywanie różnych informacji, między innymi o promocjach, wydarzeniach, itp. Brak zgody na otrzymywanie informacji jest równoznaczne z tym, że Klient nie może zostać posiadaczem Karty Stałego Klienta.
 10. Należy podać aktualny adres korespondencyjny. Jeśli Klient nie będzie chciał podać adresu korespondencyjnego nie może zostać posiadaczem Karty Stałego Klienta.
 11. Kartę wysyłamy tylko i wyłącznie na adres Klienta listem zwykłym.
 12. Kartę Stałego Klienta należy wpisywać w momencie zakładania rezerwacji. Do już istniejących rezerwacji nie ma możliwości dopisania Karty Stałego Klienta.