USŁUGA PEWNOŚĆ NIEZMIENNEJ CENY

 1. Usługa Pewności Niezmiennej Ceny gwarantuje stałość ceny zakupionej imprezy turystycznej bez względu na zmiany:

  • kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;

  • wysokości podatków lub opłat do usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej;

  • opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach;

  • kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej.

 2. Z Usługi wyłączone są koszty wiz oraz koszty związane z realizacją programów imprez turystycznych objazdowych i imprez turystycznych 7+7 „zwiedzanie i wypoczynek” oraz wycieczki fakultatywne.

 3. Usługa musi zostać zakupiona przez wszystkich Uczestników imprezy turystycznej objętych jedną umową zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej. Warunek ten nie dotyczy Uczestników w wieku do 2 lat.

 4. Usługę można zakupić dla imprez z terminem rozpoczęcia dłuższym niż 20 dni i w ciągu 7 dni od potwierdzenia rezerwacji.

 5. Z zakupu Usługi wyłączone są same przeloty oraz imprezy turystyczne obejmujące pobyt w Polsce.

 6. Cena Usługi może być różna w zależności od sezonu.

 7. Pozostałe kwestie regulowane są przez OWU.