Przeczytaj Koniecznie

Poniższy tekst stanowi uzupełnienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa

 • AUTOKAR

  Cztery miejsca z przodu, w drugim rzędzie siedzeń po obu stronach autokaru, są sprzedawane według kolejności zgłoszeń, za dodatkową opłatą. Pierwszy rząd siedzeń jest przeznaczony dla obsługi imprezy. Pozostałe miejsca są przydzielane komputerowo wg. kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypadkach możemy „zarezerwować” wybrane miejsce w autokarze – dotyczy to jednak tylko osób uprzywilejowanych, np. inwalidów, czy kobiet w ciąży.
  W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny Turystów ze zwiększoną wagą ciała, informujemy o możliwości wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w autokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy. Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedających ofertę Rainbow Tours.
  Przesiadki – często zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. mikrobusami, taksówkami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się kilka różnych autokarów.
  Toalety autokarowe – należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych co ok. 4 godziny organizujemy postoje w miejscach, gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).

 • SAMOLOT

  Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/czarterowych. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wynikają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które Biuro nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.).
  Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie Prawo Lotnicze.
  Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególności w Konwencji warszawskiej z 1929 r. wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję warszawską, w Konwencji montrealskiej z 1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska i pobrać od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno sam fakt poniesienia szkody jak i jej wartość należy załączyć do reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przekazana lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po wykryciu szkody – najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, zaś w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej w terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.

 • BAGAŻ

  W przypadku wycieczek samolotowych - turysta zazwyczaj może zabrać bagaż podręczny do 5 kg oraz 1 sztukę bagażu głównego najczęściej o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotniczej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika (dotyczy to np. desek windsurfingowych, złożonego roweru, sprzętu do golfa, sprzętu narciarskiego lub sprzętu do nurkowania – butle muszą być puste). Przewoźnik może zabrać nadbagaż tylko i wyłącznie w przypadku wolnej pojemności bagażowej.
  W przypadku wyjazdów autokarowych ilość bagażu ograniczona jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max 20 kg) oraz niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciarskich dodatkowo para nart i butów lub deska snowboardowa na osobę (koniecznie w pokrowcu i tylko ze sprzętem narciarskim - prosimy, aby nie dopakowywać innych przedmiotów). W autobusie (również podczas realizacji transferów) nie ma możliwości dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi zabrania dodatkowej walizki czy torby. W celu uniknięcia pomyłek przy odbieraniu bagażu, sugerujemy, by bagaże oddawane do luku były oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich łatwe rozpoznanie.

 • PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU REALIZACJI IMPREZY

  Pilot i przewodnik - to dwie różne osoby – pilot jest osobą towarzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczestnikom imprezy, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, wskazuje lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Nie ma jednak uprawnień do oprowadzania po obiektach muzealnych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowiednie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wykonywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju, na terenie którego pracują.
  Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wyjazdu (proszę pamiętać, iż podczas podróży samolotem a także autokarem (głównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze towarzyszy grupie).
  Rezydent - jest osobą znajdującą się w miejscu wyjazdu przez cały sezon i odpowiada za techniczną organizację pobytu, zakwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośrednictwo w sprzedaży imprez fakultatywnych. Nie zawsze będzie on mógł jednak towarzyszyć Państwu podczas transferów i imprez fakultatywnych. Prosimy także pamiętać, iż rezydent niekoniecznie będzie zakwaterowany w tym samym obiekcie, w którym Państwo mieszkacie. Stąd też kontakt z rezydentem będziecie mieli podczas jego regularnych dyżurów w miejscu Państwa zakwaterowania (zwykle 2 - 3 razy w tygodniu), a w sytuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta Rainbow Tours). Informacje o numerach telefonicznych do miejscowych rezydentów lub przedstawicieli Biura otrzymacie Państwo przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na lotnisku przy wylocie lub u pilota przy wyjeździe autokaru.
  Dodatkowo, podczas swej podróży mogą Państwo mieć kontakt również z innymi osobami, oddelegowanymi do sprawowania opieki nad naszymi Klientami. Mogą to być m. in. miejscowi piloci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych, hoteli i innych organizacji, z których współpracy Rainbow Tours korzysta przy organizacji świadczeń turystycznych. Wszyscy oni są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzonych im zadań.
  Zarówno pilot jak i rezydent są odpowiedzialni za właściwą i bezpieczną realizację imprezy. Uczestnik ma zatem obowiązek bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi wyjazdu (w tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi a w przypadku przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi linii lotniczych). Nie przestrzeganie powyższego może spowodować poważne konsekwencje dla Uczestnika.

 • TOUR GUIDE SYSTEM

  Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny odbiornik i pakiet słuchawkowy. Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu, docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia, uszkodzenia bądź niezwrócenia odbiornika Uczestnik zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł. Uczestnik otrzymuje odbiornik i pakiet słuchawkowy w miejscu rozpoczęcia wycieczki lub na lotnisku w dniu wylotu. W przypadku niektórych imprez Uczestnik zabiera odbiornik ze sobą do kraju – wówczas należy go zwrócić po powrocie do Polski (przedstawicielowi biura na lotnisku lub, jeśli będzie to niemożliwe, do najbliższego biura Rainbow).

 • ZBIÓRKA

  Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 0,5 godziny przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). Prosimy pamiętać, iż brak punktualnego stawiennictwa może skutkować koniecznością poniesienia przez Podróżnego dodatkowych kosztów celem dołączenia do Grupy.
  Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przystanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu (o której mowa w pkt 13 OWU) trzeba uzgodnić z Rainbow Tours pod rygorem utraty gwarancji miejsca w środku transportu i/lub odmowy zwrotu wniesionych wpłat z tytułu realizacji świadczeń w zakresie przewozu/przelotu.
  W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tj. poruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego. Zmiany te wyprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku dokonywania zmiany przystanku 5 dni przed rozpoczęciem imprezy lub później, Rainbow Tours pobiera opłatę w wysokości 50zł/osoba/przystanek.

 • CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOŚĆ DNI

  W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu/wylotu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to że podróż (autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze że z reguły na podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a rozkłady lotów i wyjazdów autokarowych opisane są w katalogu i na naszych stronach internetowych r.pl/rozklady.

 • INFORMACJE O OPŁATACH W KATALOGU

  Dla Państwa wygody w opisach obiektów noclegowych zamieściliśmy informacje o kosztach dodatkowo płatnych udogodnień (np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pamiętać, że podane kwoty mają wyłącznie charakter orientacyjny i były aktualne w czasie, gdy publikowany był nasz katalog.

 • WYCIECZKI LOKALNE (FAKULTATYWNE)

  Wycieczkę fakultatywną/lokalną stanowi atrakcja turystyczna taka jak np. wyjazd autokarowy, rejs, wycieczka piesza, obejmująca zwiedzanie historycznych zabytków, muzeów, miejsc kultu religijnego, parków rozrywki, malowniczych krajobrazów czy udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Organizatorami wycieczek fakultatywnych/lokalnych są Rainbow lub lokalne biura turystyczne – partnerzy Rainbow. Wycieczka fakultatywna/lokalna jest dostępna w sprzedaży Rainbow albo jako opcja dodatkowa - do nabywanej imprezy turystycznej Rainbow, służąca jej wzbogaceniu, bądź jako odrębna usługa turystyczna, nie powiązana z imprezą turystyczną Rainbow, w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zasady oferowania, zakupu i przebiegu wycieczek fakultatywnych/lokalnych oferowanych przez Rainbow określa: regulamin zakupu wycieczek fakultatywnych/lokalnych oferowanych przez Rainbow zamieszczony na stronie internetowej Rainbow http://r.pl. Zazwyczaj wycieczki lokalne (fakultatywne) odbywają się przy min. 25 chętnych. W przypadku nieosiągnięcia owego minimum grupy, wycieczka lokalna (fakultatywna) może się nie odbyć.

 • ZAKWATEROWANIE

  Ze względu na różne przepisy miejscowe, Rainbow Tours S.A. wprowadza własną standaryzację obiektów w  katalogu („słoneczka”). W każdej ofercie hotelu podana jest jego oficjalna kategoria (przyznana według przepisów miejscowych), jak również klasa obiektu przyznana przez Rainbow Tours (w postaci „słoneczek”). Podstawą do nadania hotelowi określonej liczby słoneczek jest subiektywna opinia Touroperatora oparta na kryteriach takich jak: dostępna w hotelu infrastruktura towarzysząca (ilość basenów, plac zabaw, boiska sportowe), wyposażenie i wystrój pokoi, atrakcyjność położenia hotelu, widok rozpościerający się z hotelu/ pokoi, organizowane animacje, jakość serwowanego wyżywienia, standard obsługi oraz opinie naszych Klientów. Plus (+) oznacza świadczenia lepsze niż standard -o czym piszemy w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w  danym kraju, przy czym lokalna kategoria obiektu podana jest w jego opisie. Zdjęcia prezentowane w katalogach oraz innych materiałach reklamowych są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, w szczególności że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak jak prezentowany na zdjęciu w katalogu. Na metraż pokoi podany w opisach poszczególnych hoteli składa się cześć mieszkalna, łazienka, a czasami także balkon. W niektórych apartamentach (zwłaszcza w Grecji i Chorwacji) sprzątania (oraz zakupu środków czystości) dokonuje się we własnym zakresie. Hotele mogą posiadać własne regulaminy korzystania z hotelowych zjeżdżalni (mogą się pojawić ograniczenia wiekowe/wzrostowe).

 • DOBY HOTELOWE

  W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, pokoje zaś trzeba opuścić do godziny 10.00 (wówczas ustaje również prawo do korzystania ze świadczeń hotelowych). Doba hotelowa nie jest więc równoznaczna z dobą zegarową trwającą 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze będzie w stanie pomóc Państwu w przechowaniu bagażu do momentu odjazdu. W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować się do zwyczajowych godzin rozpoczęcia i zakończenia doby hotelowej (odpowiednio: godzina 14.00 i godzina 10.00). Informację o dokładnych godzinach rozpoczęcia i zakończenia doby hotelowej obowiązujących w danym obiekcie można uzyskać w biurze. Należy również pamiętać, iż w apartamencie/studio mogą być zakwaterowane wyłącznie osoby, które zostały wskazane w zawartej umowie. Zakwaterowanie osoby, która nie widnieje w rezerwacji i nie jest Uczestnikiem wyjazdu będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty bądź wykwaterowaniem z obiektu.

 • WYŻYWIENIE

  W zależności od oferty różny jest też rodzaj wyżywienia. W apartamentach i studiach (posiadających aneks kuchenny) zazwyczaj nie ma wyżywienia, co wiąże się organizacją posiłków przez turystów.
  Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z reguły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem i sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od standardu hotelu. Należy pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artykułów, gdyż jest to niemile widziane przez obsługę. Lepiej jest podchodzić do bufetu kilka razy, niż zostawiać coś na talerzu lub wynosić poza restaurację.
  Obiado-kolacje – gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwudaniowy. W niektórych ofertach wliczony w cenę – w niektórych możliwość dopłaty. Jeżeli nie ma możliwości dopłaty, oznacza to, że nie organizujemy obiado-kolacji. Z reguły pierwszym przysługującym posiłkiem jest kolacja (lub obiadokolacja) w dniu przylotu, ostatnim zaś – śniadanie w dniu wylotu (chyba, że oferta precyzuje inaczej).
  Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone w cenę, przy obiadokolacjach z reguły są płatne dodatkowo – chyba że oferta precyzuje to inaczej. Prosimy pamiętać, że podane w ofercie godziny realizacji posiłków mają charakter przybliżony i były aktualne w czasie, gdy publikowany był nasz katalog.

 • OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE

  Osoby podróżujące samotnie, chcące uniknąć dopłaty za pokój jednoosobowy mogą za zgodą Organizatora starać się o dokwaterowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych (Uwaga ! w niektórych hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z dostawką), jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwarantować. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty za pokój 1-osobowy (chyba że oferta precyzuje inaczej). Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie przekazana najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

 • DOSTAWKA

  To dodatkowe, z reguły rozkładane łóżko lub mniejsze łóżko. Prosimy pamiętać, że wstawienie takiego łóżka zmniejsza powierzchnię pokoju. Zdarza się również, iż pokój 3-osobowy jest w rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką (dotyczy to z reguły hoteli o standardzie turystycznym **-***). Zniżki przewidziane w ofercie dla osoby śpiącej na dostawce niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szczególności typu „last minute”).

 • PLAŻA I SPRZĘT REKREACYJNY

  Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z białym piaskiem czyli taką jaką mamy np. w Łebie. W efekcie plaże różnią się dość znacznie pomiędzy krajami - od piaszczystych z żółtym, ale grubszym piaskiem (najczęściej w Grecji) poprzez piaszczyste z dość ciemnym piaskiem (najczęściej w Hiszpanii) do żwirowych (najczęściej w Chorwacji) czy wręcz kamienistych czy skalistych (Lazurowe Wybrzeże, Malta). Informacje na temat plaży zamieszczone są przy opisach obiektów lub miejscowości wypoczynkowych.

 • KURORTY WAKACYJNE

  Większość miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysiące turystów. Bywa tam zatem tłoczno (szczególnie w sezonie), w niektórych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże. Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przedmioty przechowywać w sejfach, które są dostępne (bezpłatnie lub za niewielką opłatą) w większości hoteli z naszej oferty (szczegółowe informacje są podane w opisach poszczególnych obiektów). Zwykle także tego rodzaju miejscowości podlegają ciągłym modernizacjom i dużo się tam inwestuje. Nie należy zatem być zaskoczonym jeśli pewnego dnia obudzi Państwa hałas na, właśnie obok rozpoczętej, budowie nowego hotelu lub co gorsza - hałas w naszym hotelu, ale dwa piętra niżej. Tego rodzaju prace prowadzone są jednak tylko w ciągu dnia i tylko w dni robocze, nie powinny więc być uciążliwe. W krajach południowych, a zwłaszcza na wyspach mogą wystąpić krótkotrwałe braki wody lub prądu.

 • UBEZPIECZENIA

  Klienci Rainbow biorący udział w imprezach zagranicznych ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia nr 2/Z/2008, polisa nr RBT2/Z/08 w Wariancie Podstawowym. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A., dostępnymi w biurach sprzedających ofertę Rainbow oraz na stronie internetowej http://r.pl/. Ubezpieczenie zawierane przez Rainbow na rzecz Uczestników ma charakter podstawowy (wariant Podstawowy), dlatego każdy Uczestnik powinien zastanowić się nad zawarciem dodatkowego ubezpieczenia, które zapewni ochronę w przypadku epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, ochronę dla osób chorych przewlekle oraz ochronę w zakresie szkód powstałych pod wpływem alkoholu.

  • WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego obejmuje: Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – zapewniające pokrycie kosztów związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: badania lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt w szpitalu, leczenie stomatologiczne (do 500 PLN), transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubezpieczenia KL wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel w wariancie Podstawowym nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek m.in. chorób przewlekłych, epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, szkód powstałych pod wpływem alkoholu (w zakresie KL i NNW), chorób psychicznych, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków odurzających, szkód będących następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wyczynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru. Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) – ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje także koszty leczenia na wypadek chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez Ubezpieczonego, przed odbyciem podróży zagranicznej, wskazanych przez właściwe instytucje, szczepień obowiązkowych dla danego kierunku podróży. Za choroby tropikalne uważa się choroby wywołane przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy 10 000 PLN. Pomoc w podróży – obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej lub osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100% uszczerbku na zdrowiu wynosi 5 000 PLN a świadczenie z tytułu śmierci 2 500 PLN. Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające ochronę bagażu w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Suma ubezpieczenia bagażu wynosi 500 PLN. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego. Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki, przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria samochodowe, sprzęt sportowy.

  • WARIANT STANDARDOWY: obejmuje wszystkie ryzyka wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubezpieczenia: KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta do 310 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 15 000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500 PLN, koszty leczenia ambulatoryjnego podczas pobytu w USA, Kanadzie, Japonii i Australii do 14 000 PLN, BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo wariant ten zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej, epidemii Covid 19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, zdarzeń powstałych pod wpływem alkoholu (w zakresie KL i NNW), a także ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 600 PLN i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 100 000 PLN.

  • WARIANT OPTYMALNY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu podstawowego z wyższymi niż w wariancie Podstawowym i Standardowym sumami ubezpieczenia: KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta do 560 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 25 000 PLN, NNW z tytułu śmierci – do 12 500 PLN, koszty leczenia ambulatoryjnego podczas pobytu w USA, Kanadzie, Japonii i Australii do 54 000 PLN, BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2 000 PLN. Dodatkowo, ten wariant obejmuje ochronę w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej, epidemii Covid 19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, zdarzeń powstałych pod wpływem alkoholu (w zakresie KL i NNW) oraz ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 200 000 PLN. Ponadto, w przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji ubezpieczonego zostaną pokryte koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu powrotnego do 9 000 zł.

  • WARIANT NAJLEPSZY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu podstawowego, ale sumy ubezpieczenia są wyjątkowo wysokie. KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta do 1 310 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 45 000 PLN, NNW z tytułu śmierci - do 22 500 PLN, koszty leczenia ambulatoryjnego podczas pobytu w USA, Kanadzie, Japonii i Australii aż do 1 250 000 PLN, BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2 500 PLN. Dodatkowo wariant ten obejmuje ochronę w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie KL i NNW), epidemii Covid 19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, zdarzeń powstałych pod wpływem alkoholu (w zakresie KL i NNW) oraz ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 400 000 PLN. Ponadto w przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji ubezpieczonego zostaną pokryte koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu powrotnego do 9 000 zł.

  • PAKIET SPORT: zapewnia ochronę podczas rekreacyjnego uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach KL i NNW): narciarstwa, snowboardu, nurkowania, jazdy na nartach i skuterach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy na quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowego do 1 500 PLN i ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim podczas uprawiania tych sportów do kwoty 100 000 PLN w przypadku szkód rzeczowych i 200 000 PLN w przypadku szkód osobowych.

  Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego: W razie wystąpienia objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z: Centrum Pomocy TU Europa S.A. Tel. +48 22 568 98 28 Centrum Pomocy TU Europa S.A. jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich. Obsługa medyczna odbywa się bezgotówkowo tylko wtedy, gdy organizowana jest przez Centrum Pomocy TU Europa S.A. W przypadku wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta lub we własnym zakresie, prosimy o opłacenie wszystkich kosztów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie do Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A. Zwrot kosztów leczenia nastąpi na podstawie dokumentacji poniesionych kosztów.
  Ważne. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Rainbow Tours ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania.

 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI

  To ubezpieczenie jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej składki i umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na wypadek odwołania wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny, m.in. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, następstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wyniku działania zdarzenia losowego, utraty pracy, komplikacji związanych z ciążą, przedwczesnego porodu mającego miejsce przed 32 tygodniem ciąży. Przyczyną rezygnacji może być również akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego i leżącym na terytorium Europy, z wyłączeniem Turcji, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli Rainbow Tours nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje. Ubezpieczenie Kosztów rezygnacji można zakupić w chwili zawierania umowy i przez kolejne 10 dni (jeśli do wyjazdu jestwięcej niż 30 dni); w chwili zawierania umowy i przez kolejne 3 dni (jeśli do wyjazdu jest 30 dni i mniej, ale więcej niż 7 dni) lub w dniu zakupu imprezy (jeśli do wyjazdu jest 7 dni lub mniej).Ubezpieczenie Kosztów rezygnacji nie obejmuje w podstawowym zakresie możliwości rezygnacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia kosztów rezygnacji nie obejmuje również możliwości rezygnacji z powodu objęcia kwarantanną związaną z Covid-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży oraz ich dzieci. W celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o możliwość rezygnacji z powodu zachorowania na Covid-19 oraz z powodu objęcia kwarantanną związaną z COVID-19 wymagana jest dopłata składki. Informacje dotyczące możliwości dokupienia ubezpieczenia po zawarciu umowy są dostępne w Biurach Obsługi Klienta oraz w Call Center. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej klientowi przysługuje prawo do zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

 • OGÓLNE INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WJAZDOWYCH I SANITARNYCH ORAZ O WYMAGANIACH ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

  Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej należy zapoznać się z przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi oraz wymogami zdrowotnymi, obowiązującymi w kraju docelowym, zamieszczonymi na stronie internetowej Biura http://r.pl oraz w opisie świadczeń danej imprezy turystycznej. Do odbycia podróży do krajów UE wymagany jest dowód osobisty lub paszport (ważny minimum 3 miesiące od daty powrotu do Polski). Do odbycia podróży poza UE wymagany jest paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski), a często także wiza. Podróżnym posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym Biuro zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem. Podane przez Biuro informacje w zakresie obowiązujących przepisów paszportowych i wizowych dotyczą wyłącznie obywateli polskich. Obywatelom innych państw zaleca się przed zakupem imprezy turystycznej kontakt z właściwą placówką dyplomatyczną kraju docelowego w celu sprawdzenia wymogów odbycia podroży. W zakresie podróży do krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (głównie europejskich) nie są wymagane żadne szczepienia ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach wymagania zdrowotne do odbycia podróży zamieszczone są w opisie świadczeń danej imprezy turystycznej (jeśli szczepienia są wymagane lub choćby zalecane). Wyjazd w region świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarnohigienicznych wymaga zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej profilaktyki. Przy wyjazdach w szczególności w region Wysp Karaibskich, do państw Ameryki Środkowej i Południowej, w rejon Bliskiego Wschodu oraz Afryki Środkowej i Azji, zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi między innymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), a także na stronie poświęconej „Informacjom dla podróżujących” w ramach strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Jeżeli istnieją przeciwskazania lekarskie do udziału w imprezie turystycznej, Klient jest obowiązany poinformować o tym Biuro. Prosimy także pamiętać, że w niektórych krajach obowiązują obostrzenia dotyczące przedmiotów wwożonych (takich jak drony, sprzęt służący do obserwacji czy też niektóre lekarstwa), jak i wywożonych (np. muszle). W przypadku wątpliwości straż graniczna może podjąć decyzję o konfiskacie mienia. Prosimy, aby przed wyjazdem sprawdzić czy przedmiot, który planują Państwo zabrać na wyjazd nie jest objęty zakazem (np. w odpowiedniej ambasadzie lub na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

  Na stronach internetowych MSZ (https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych) dostępne są ostrzeżenia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapoznawać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umowy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski.

 • ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW

  Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela Biura, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

  Biuro stosuje postanowienia Rozporządzenia(WE) 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R1107). Osoby niepełnosprawne wybierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o innych wymaganiach specjalnych. Biuro przed zawarciem umowy wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań specjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej:
  - w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa ustanowionych prawem lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
  - gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
  - gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej nie towarzyszy inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy tej osobie
  W przypadku, gdy Biuro odmawia przyjęcia rezerwacji lub odstępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej o przyczynach. Na żądanie zainteresowanego, Biuro przedstawia na piśmie wspomniane przyczyny w terminie 5 dni roboczych. Ponadto, biuro podejmuje wówczas należyte starania w celu zaproponowania zainteresowanej osobie możliwego do zaakceptowania rozwiązania alternatywnego.

 • OGRANICZENIA WIEKU.

  Imprezy turystyczne objazdowe z oferty Biura charakteryzują się bardzo intensywnym programem zwiedzania, często wymagają wielogodzinnych przejazdów lub/i długich pieszych spacerów. Sugerujemy, by na objazdowe imprezy turystyczne nie wybierać się z dziećmi poniżej 5-ego roku życia, odradzamy także udział w nich osobom w podeszłym wieku. Zalecamy również by udział w objazdowej imprezie turystycznej skonsultować z lekarzem, w szczególności w przypadku występowania problemów zdrowotnych.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 3 października 2023 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 17 sierpnia 2023 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 28 czerwca 2023 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 8 marca 2023 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 5 grudnia 2022 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 13 stycznia 2022 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 14 lipca 2021 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 22 kwietnia 2021 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 8 lutego 2021 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 15 grudnia 2020 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 23 kwietnia 2020 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 3 lutego 2020 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 2 stycznia 2020 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 9 września 2019 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 1 kwietnia 2019 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 10 września 2018 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 23 lipca 2018 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 01.07.2018 r.

Tekst uzupełnienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa przed 25.05.2018 r.