Kto jest administratorem danych?
Administratorem Twoich danych jest RAINBOW TOURS S.A. Nasza siedziba jest w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, kapitał zakładowy 1 455 200 zł (w całości opłacony), NIP 7251868136.
Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,
e-mailem na adres: sekretariat@r.pl
Czy administrator powołał Inspektora Ochrony Danych?
Tak, możesz się z nim skontaktować pod adresem: rodo@r.pl.
Jakie masz prawa?
 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych.
Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
 1. wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Ci złożenia rezerwacji i zawarcia z nami umowy o świadczenie usług turystycznych.
 2. analizy skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, co polega na weryfikacji, czy przed zawarciem z nami umowy wszedłeś w interakcję z wyświetloną Ci reklamą i jaka była to reklama.
 3. marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, poprzez wyświetlanie Ci w naszym serwisie treści dopasowanych do tego, co w nim oglądałeś, a także prezentowania Ci na innych stronach internetowych reklam dotyczących produktów, które oglądałeś w naszym serwisie.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziesz mógł dokonać rezerwacji.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu polegającego na dopasowywaniu do Twoich zainteresowań: kierowanych do Ciebie reklam, w tym tych wyświetlanych na innych stronach www oraz treści wyświetlanych Ci w naszym serwisie. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych.
Komu przekażemy Twoje dane?
 1. Dostawcom narzędzi do:
  1. analityki ruchu na stronie,
  2. prowadzenia marketingu.
 2. Kurierom oraz poczcie.
 3. Podmiotom dostarczającym narzędzia do wyświetlania reklam oraz analizy skuteczności naszych działań reklamowych, a w szczególności spółkom należącym do grupy Google.
 4. Liniom lotniczym, hotelom oraz towarzystwom ubezpieczeń.
 5. Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
 6. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
 1. trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Ci dokonania rezerwacji i zawarcia z nami umowy o świadczenie usług turystycznych oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń,
 2. prowadzenia działań marketingowych, w tym analizy ich skuteczności, przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak. Z uwagi na to, że świadczymy usługi na całym świecie, Twoje dane osobowe, w związku z wybraną przez Ciebie destynacją, mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów w zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych znajdziesz pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl.
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Treść zgody przed 25.05.2018r