Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest RAINBOW TOURS S.A. Nasza siedziba jest w Łodzi (90–361), przy ul. Piotrkowskiej 270. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, kapitał zakładowy 1 455 200 zł, w całości opłacony NIP 7251868136.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,
e-mailem na adres: sekretariat@r.pl

Czy administrator powołał Inspektora Ochrony Danych?

Tak, możesz się z nim skontaktować pod adresem rodo@r.pl.

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu wysyłania do Ciebie newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej.
Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 2. Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do:
  1. analityki ruchu na stronie,
  2. prowadzenia marketingu,
  3. wysyłki newsletterów,
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Treść zgody przed 25.05.2018r