Warunki Ubezpieczenia Podróżnego

Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych od 17.08.2023 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych od 08.03.2023 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych przed 26.05.2022 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych przed 26.05.2022 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych przed 13.01.2022 r. wraz z Aneksem nr 1 do OWU obowiązującym od 14.07.2021r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych od 22.04.2021 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych przed 22.04.2021 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych przed 23.06.2020 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych przed 03.02.2020 r.
Pobierz plik z Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego dla rezerwacji założonych przed 01.04.2019 r.
Pobierz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A - dla rezerwacji założonych od 08.03.2023.
Pobierz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A - dla rezerwacji założonych przed 26.05.2022.
Pobierz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A - dla rezerwacji założonych przed 26.05.2022.
Pobierz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A - dla rezerwacji założonych przed 13.01.2022 r.
Pobierz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A - dla rezerwacji założonych od 23.06.2020 r.
Pobierz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A - dla rezerwacji założonych od 03.02.2019 r.
Pobierz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A - dla rezerwacji założonych od 01.04.2019 r.
Pobierz plik z informacjami na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TU Europa S.A.

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia
Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji
Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego, sprzętu narciarskiego, sprzętu sportowego
Oświadczenie współuczestnictwa osoby bliskiej
Zgłoszenie szkody NNW