minion

RAINBOW TO PEWNE, BEZPIECZNE I RZETELNE BIURO PODRÓŻY

europa ubezpieczenia

RAINBOW POSIADA GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ

Rainbow Tours (obecnie Rainbow) posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Posiadamy jedną z najwyższych kwot ubezpieczeniowych w Polsce, która wynosi 380 milionów złotych i jest ważna od 17 września 2023 roku do 16 września 2024 roku (certyfikat w wersji polskiej).

turystyczny fundusz gwarancyjny

ODPROWADZAMY SKŁADKI
NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Wszyscy nasi Klienci są zabezpieczeni przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 26 listopada 2016r (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334). Cena każdej wycieczki zawiera wliczoną składkę, która pokrywa koszt ewentualnego powrotu do Polski lub w przypadku przerwania czy niezrealizowania imprezy wypłaca zwrot środków, gdy polskie biuro podróży utraci płynność finansową.

Sprawdź aktualne wysokości składek na TFG.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest również stuprocentowym zabezpieczeniem kwot, wystawionych w formie voucherów, które są obecnie wydawane Klientom w związku z anulacją imprez spowodowaną koronawirusem.

ODPROWADZAMY SKŁADKI
NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

Zgodnie z rozporządzeniem (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 2379), które weszło w życie 1 stycznia 2021, do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Rainbow zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY. Jest to bezzwrotna opłata doliczana do każdej umowy, zbierana na wypadek sytuacji kryzysowych na rynku. Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.

Sprawdź aktualne wysokości składek na TFP.

Rozporządzenie jest widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2379

na rynku od 1990

DZIAŁAMY JUŻ 33 LATA!

Firma Rainbow powstała w 1990 roku i nieprzerwanie oferuje szeroką gamę wycieczek i wczasów. W chwili obecnej w swojej ofercie posiadamy oferty wypoczynkowe oraz wycieczki objazdowe w kilkudziesięciu krajach na świecie, na sześciu kontynentach. Jesteśmy jednym z największych biur podróży w Polsce. Jakość naszej oferty i wysoki standard obsługi były wielokrotnie nagradzane. Więcej na stronie Nagrody.

Rzetelna firma

RAINBOW JEST RZETELNA FIRMĄ

Od 05.08.2010 nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Program Rzetelna Firma promuje rzetelność płatniczą, oraz kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstw zrzeszonych w programie. Program Rzetelna Firma jest prowadzona pod patronatem Krajowego Rejestru Długów , który rekomenduje współpracę jedynie z rzetelnymi firmami.

ministerstwo sportu i turystyki

BIURO PODRÓŻY ZNAJDUJĄCE SIĘ W CEOTIPT

Jesteśmy wiarygodną i stabilną firmą. Można nas znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT), serwisie prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dostęp do serwisu ma każdy, wystarczy wpisać nazwę w formularzu.

giełda papierów wartościowych

RAINBOW JEST NOTOWANY NA GPW W WARSZAWIE

W 2007 roku firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będąc spółką akcyjną, mamy obowiązek publikowania raportów finansowych. Jako jedna z nielicznych firm turystycznych w Polsce udostępniamy publicznie dane finansowe. Dzięki temu mają Państwo pewność jaka jest kondycja finansowa firmy, z którą wybierają się Państwo na urlop. Wszystkie raporty są publikowane na bieżąco na stronie Relacje Inwestorskie.

polska izba turystyki

NALEŻYMY DO PIT

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której trzydziestoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Rainbow jest wieloletnim członkiem Polskiej Izby Turystyki.

polski związek organizatorów turystyki

POSIADAMY CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA W PZOT

Rainbow jest jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji. Nasze potwierdzone Certyfikatem członkostwo w PZOT jest gwarancją przestrzegania jego regulaminów i statutów.