POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000178650. Nasz NIP 725-18-68-136. Nasz kapitał zakładowy wynosi 1 455 200,00 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź,
  2. e-mailem na adres: callcenter@r.pl,
  3. telefonicznie pod numerami: 42-680-38-51 lub 801-310-80.

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

 1. Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

  1. „Serwis” – serwis Administratora, do którego można uzyskać dostęp poprzez Aplikację Mobilną lub Portal,
  2. „Portal” – stronę główną znajdującą się pod adresem https://r.pl/ oraz jej podstrony, przez które można uzyskać dostęp do Serwisu,
  3. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja mobilna Operatora o nazwie Rainbow Tours, przez którą można uzyskać dostęp do Serwisu,
  4. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
  5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
  6. „Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie r.pl/polityka-plikow-cookies oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, pocztę lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenia z Tobą komunikacji i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych skrzynek e-mail,
  2. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
  3. Poczcie Polskiej lub kurierom, jeżeli będziemy odpowiadali na Twoją wiadomość listownie.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie .

§ 9 Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie oraz poszczególnych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu,
  2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę imprez turystycznych, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów imprez turystycznych, których nie dokończyłeś
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie oraz zawierać umów za jego pośrednictwem.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu poprzez dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Serwisie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach m.in. możemy prezentować Ci imprezy turystyczne, które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Serwisie.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie,
   2. prowadzenia marketingu.
  2. Operatorom płatności dostępnych w Serwisie.
  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  4. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
  5. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Serwisu i zarządzaniem platformą, na której Serwis został wdrożony.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie, poszczególnych umów zawartych za pośrednictwem Serwisu oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia opisanych przez nas powyżej działań marketingowych polegających albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie .

§ 10 Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. zawarcia i wykonania umów zawartych za pośrednictwem naszego Serwisu, w szczególności umowy o rezerwację imprezy turystycznej lub umowy o udział w imprezie turystycznej,
  2. prawidłowego rozliczenia umów,
  3. badania poziomu satysfakcji z oferowanych przez nas usług,
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi,
  5. zapewnienia Państwu prawidłowego świadczenia usług dostępnych w Serwisie,
  6. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
  7. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail podany w trakcie składania newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawierać umów za pomocą Serwisu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest badanie poziomu satysfakcji z oferowanych przez nas w Serwisie usług, usprawnianie funkcjonalności Serwisu i usług oferowanych przez Administratora, prowadzenie naszego marketingu poprzez dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Serwisie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach m.in. możemy prezentować Ci produkty, które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Serwisie.

  Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie także doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie,
   2. prowadzenia marketingu,
   3. wysyłki newsletterów.
  2. Bankom oraz operatorom płatności dostępnych w Serwisie.
  3. Kurierom oraz Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.
  4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  5. Liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom i inni kontrahenci zagraniczni,
  6. Towarzystwom ubezpieczeniowym (w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62),
  7. Agentom współpracującym z Administratorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych,
  8. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
  9. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Serwisu i zarządzaniem platformą, na której Serwis został wdrożony.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. niezbędny do wykonania umowy oraz czas do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera lub działań marketingowych wskazanych w punktach a.2) oraz a.4), albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail w celach marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. Podstawą prawną dla takiego przekazania będą standardowe klauzule umowne albo stosowna decyzja Komisji Europejskiej.

§ 11 Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie

Część III – nasze profile w Social media

§ 12 Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Meta Platforms Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Meta Platforms Ireland Ltd.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach Social media będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.

Część IV – informacje o plikach cookies

§ 13 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwisie. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji,wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
  2. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją imprezy turystycznej, którą oglądałeś w naszym Serwisie,
  3. dostosowania zawartości Serwisu i newslettera do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwis.; ta grupa plików cookies dopasowuje wygląd i funkcjonowanie Serwisu do Twoich preferencji. Ustalamy je na podstawie Twoich wcześniejszych wizyt, ustawień przeglądarki i lokalizacji. W ten sposób dopasowywane są przykładowo wyświetlane Ci jako pierwsze kierunki wycieczek oraz wybrany domyślnie język serwisu.
  4. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Serwisu.
 3. W przypadkach opisanych w punktach b-d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Serwisie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
  6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;
  7. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Serwisie, w tym oglądanych towarów.
 4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 14 Rodzaje plików cookies

 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
  1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  2. trwałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.
 2. Pod poniższym linkiem znajdziesz zestawienie plików cookies, które pochodzą od nas oraz od innych podmiotów:

§ 15 Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy. 
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 16 Jak usunąć pliki cookies

 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 17 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 18 Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 15 i § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług:
  1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), tj.:
   • Google Analytics pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Serwisu,
   • Google AdWords umożliwiają nam ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej przez nas działalności reklamowej;
  2. Facebook – serwisu społecznościowego dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland);
  3. Instagram – serwisu społecznościowego dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Ltd.;
  4. YouTube - serwisu internetowego dostarczanego przez Alphabet (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 3. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali. 
 4. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.