POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000178650. Nasz NIP 725-18-68-136. Nasz kapitał zakładowy wynosi 1 455 200,00 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź,
  2. e-mailem na adres: callcenter@r.pl,
  3. telefonicznie pod numerami: 42-680-38-51 lub 801-310-80.

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

 1. Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
  1. „Serwis” – serwis Administratora, do którego można uzyskać dostęp poprzez Aplikację Mobilną lub Portal,
  2. „Portal” – stronę główną znajdującą się pod adresem https://r.pl/ oraz jej podstrony, przez które można uzyskać dostęp do Serwisu,
  3. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja mobilna Operatora o nazwie Rainbow Tours, przez którą można uzyskać dostęp do Serwisu,
  4. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
  5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
  6. „Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie r.pl/polityka-plikow-cookies oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, pocztę lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenia z Tobą komunikacji i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych skrzynek e-mail,
  2. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,
  3. Poczcie Polskiej lub kurierom, jeżeli będziemy odpowiadali na Twoją wiadomość listownie.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie .

§ 9 Rejestracja konta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie oraz poszczególnych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu,
  2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę imprez turystycznych, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów imprez turystycznych, których nie dokończyłeś
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie oraz zawierać umów za jego pośrednictwem.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu poprzez dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Serwisie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach m.in. możemy prezentować Ci imprezy turystyczne, które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Serwisie.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie,
   2. prowadzenia marketingu.
  2. Operatorom płatności dostępnych w Serwisie.
  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  4. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
  5. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Serwisu i zarządzaniem platformą, na której Serwis został wdrożony.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie, poszczególnych umów zawartych za pośrednictwem Serwisu oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia opisanych przez nas powyżej działań marketingowych polegających albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie .

§ 10 Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu oraz wykonanie umów

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. zawarcia i wykonania umów zawartych za pośrednictwem naszego Serwisu, w szczególności umowy o rezerwację imprezy turystycznej lub umowy o udział w imprezie turystycznej,
  2. prawidłowego rozliczenia umów,
  3. badania poziomu satysfakcji z oferowanych przez nas usług,
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi,
  5. zapewnienia Państwu prawidłowego świadczenia usług dostępnych w Serwisie,
  6. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
  7. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail podany w trakcie składania newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawierać umów za pomocą Serwisu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest badanie poziomu satysfakcji z oferowanych przez nas w Serwisie usług, usprawnianie funkcjonalności Serwisu i usług oferowanych przez Administratora, prowadzenie naszego marketingu poprzez dopasowywanie treści widocznych dla Ciebie w Serwisie do Twoich wcześniejszych działań na naszych stronach m.in. możemy prezentować Ci produkty, które mogą Cię zainteresować lub które już kiedyś oglądałeś w Serwisie. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie także doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie,
   2. prowadzenia marketingu,
   3. wysyłki newsletterów.
  2. Bankom oraz operatorom płatności dostępnych w Serwisie.
  3. Kurierom oraz Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.
  4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
  5. Liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom i inni kontrahenci zagraniczni,
  6. Towarzystwom ubezpieczeniowym (w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62),
  7. Agentom współpracującym z Administratorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych,
  8. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
  9. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem działań marketingowych dot. Serwisu i zarządzaniem platformą, na której Serwis został wdrożony.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. niezbędny do wykonania umowy oraz czas do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera lub działań marketingowych wskazanych w punktach a.2) oraz a.4), albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail w celach marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. Podstawą prawną dla takiego przekazania będą standardowe klauzule umowne albo stosowna decyzja Komisji Europejskiej.

§ 11 Zapisanie się do newslettera

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie

Część III – nasze profile w Social media

§ 12 Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Meta Platforms Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Meta Platforms Ireland Ltd.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach Social media będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.

§ 13 Facebook fanpagei

 1. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Poniższy dokument zawiera wszystkie informacje wymagane przez RODOii.
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy komunikacji za pomocą Facebook Messengeriii RAINBOW TOURS S. A. w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Zapoznaj się z polityką prywatności Facebookaiv w zakresie danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Facebooka (Polityka prywatności Facebooka).
 4. Administratoremv Państwa danych osobowych jest RAINBOW TOURS S. A. z siedzibą w Łodzi (kod: 90 -361), przy ul. Piotrkowska 270, www.r.pl
 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres:
  1. poczty elektronicznej: rodo@r.pl,
  2. korespondencyjny: IOD RAINBOW TOURS S. A., z siedzibą w Łodzi (kod: 90 -361), przy ul. Piotrkowska 270, www.r.pl.
 6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. umożliwienia użytkownikom Facebooka kontaktu z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODOii – prawnie  uzasadniony interes Administratora];
  2. obsługi sprawy w jakiej Państwo się kontaktują – przez okres załatwiania sprawy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora];
  3. udziału oraz wyłonienia laureatów w konkursach organizowanych przez Administratora za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook [podstawa prawa Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora] – do czasu zakończenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród;
  4. przekierowania zgłaszanej sprawy do właściwego kanału komunikacji w RAINBOW TOURS vi przez okres załatwiania sprawy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie  uzasadniony interes Administratora];
  5. prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz postów, realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) RODO - zawarcie i wykonanie umowy];
  6. monitorowania i poprawy  jakości obsługi, w tym w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji jakości naszej obsługi, realizowanego w formie ankiety, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat od realizacji badania [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie  uzasadniony interes Administratora];
  7. statystyk dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODOii – prawnie  uzasadniony interes Administratora];
  8. ewentualnych postępowań wyjaśniających  i  ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie  uzasadniony interes Administratora w postaci postępowań wyjaśniających, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
  9. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z powyższych celów – nie dłużej niż wynika to z przepisów o archiwizacji danych [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie  uzasadniony interes Administratora].
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  7. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych. 

  Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prezentujemy na stronie: https://www.r.pl/rodo.

 8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:
  1. pisemnie pod adres: RAINBOW TOURS S. A. z siedzibą w Łodzi (kod: 90 -361), przy ul. Piotrkowska 270
  2. pocztą elektroniczną pod adres: rodo@r.pl.
 9. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji. 
 12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. podmiot RAINBOW TOURS S. A.– w zakresie spraw, które ich dotyczą
  2. podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  4. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące Usługi IT vii,
  5. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  6. nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują w naszym imieniu inne usługi. 
  7. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Słownik:
 1. Fanpage – fanpage RAINBOW TOURS S. A. się na Facebook,
 2. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.r.pl/rodo.
 3. Facebook Messenger – komunikator internetowy stworzony przez Facebook.
 4. Facebook – portal społecznościowy dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook.
 5. Administrator — oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.RAINBOW TOURS S. A. - oznacza RAINBOW TOURS S. A. z siedzibą w Łodzi oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane.
 6. Usługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w RAINBOW TOURS S. A., które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi z RAINBOW TOURS S. A., które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

PRIVACY POLICY - FACEBOOK FANPAGEi

 1. Your privacy is important to us. The following document contains all the information required by the GDPRii.
 2. This privacy policy relates to communication via Facebook Messengeriii of RAINBOW TOURS S. A. in the Facebook social network.
 3. Please read Facebook privacy policyiv in the scope of  personal data transmitted via Facebook (Facebook Privacy Policy).
 4. The Controllerv of your personal data is RAINBOW TOURS S. A. z siedzibą w Łodzi (kod: 90 -361), przy ul. Piotrkowska 270, www.r.pl
 5. We have appointed the Data Protection Supervisor who can be contacted by writing to:
  1. e-mail: www.r.pl,
  2. b. correspondence address: IOD RAINBOW TOURS S. A. z siedzibą w Łodzi (kod: 90 -361), przy ul. Piotrkowska 270
 6. We will process your personal data for the following purposes:
  1. to enable Facebook users to contact the Controller via Facebook Messenger [legal basis: Article 6(1)(f) of GDPRii - the Controller's legitimate interest];
  2. handling of the case on which you are contacted - for the duration of handling of the case [legal basis: Article 6(1)(f) of GDPR - fulfilment of the Controller's legitimate interest];
  3. participation and selection of winners in competitions organized by the Administrator via the Facebook social network [legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR - the Controller's legitimate interest] - until the end of the competition, selection of the winners and awarding of prizes;
  4. referring the case on which you are contacted to the adequate communication channel in Rainbow Tours for the duration of handling of the case [legal basis: Article 6(1)(f) of GDPR - the Controller's legitimate interest];
  5. conducting communication within the Controller's fanpage, in particular responses to reactions, comments and posts, carried out using the tools provided by the facebook.pl application [legal basis: Article 6(1)(b) of GDPR - conclusion and performance of a contract];
  6. monitoring and improvement of the quality of our service, including for the purpose of conducting a satisfaction survey on the quality of our service, carried out in the form of a questionnaire, for the period necessary for the purposes of the processing, however, no longer than for a period of 3 years following the completion of the survey [legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR - the Controller's legitimate interest];
  7. statistics related to the analysis of the operation, popularity, manner of using the fanpage [legal basis: Article 6(1)(f) of GDPRii - the Controller's legitimate interest];
  8. potential investigations and determining, assertion of claims or defence against claims - for the duration of potential proceedings and for the period of limitation of potential claims [legal basis: Article 6(1)(f) of GDPR - the Controller's legitimate interest in the form of investigations, assertion of claims and defence against claims];
  9. archiving to the extent necessary to comply with legal obligations arising from the aforementioned purposes - for a period not longer than the data archiving provisions [legal basis: Article 6(1)(f) of GDPR - the Controller's legitimate interest].
 7. In connection with the processing of your personal data, you shall also have the following rights:
  1. right of access to personal data,
  2. right of data rectification, 
  3. right of data erasure,
  4. right of limiting personal data processing,
  5. right of data portability,
  6. right to lodge a complaint,
  7. right of access to the conclusions of the balancing test carried out to verify the existence of the controller's legitimate interest in personal data processing.
 8. Should you wish to exercise your rights or obtain further information about them, you may do so by writing 
  1. to the following address: RAINBOW TOURS S. A. z siedzibą w Łodzi (kod: 90 -361), przy ul. Piotrkowska 270,
  2. by e-mail to: rodo@r.pl.
 9. If you decide to exercise your rights, we will send you our position on the matter no later than one month after receipt of the request.
 10. If you believe that we violate any legal regulations by processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint to the supervisory authority, the President of the Office for Personal Data Protection.
 11. Information about the intention to transfer the data outside the European Economic Area (EEA).
  Your personal data may be transferred outside the EEA. Such situation may arise in connection with the outsourcing of certain services/activities to entities established outside the EEA or processing data outside the EEA. Your personal data may only be transferred to such third countries (countries outside the EEA) or entities in third countries for which an adequate level of data protection has been confirmed by the decision of the European Commission, standard data protection clauses have been applied in contracts with these entities or appropriate other safeguards have been applied, as referred to in generally applicable laws.
  In connection with the transfer of data outside the EEA, you may request further information on the relevant safeguards in this regard, obtain a copy of these safeguards or information on the pace where they are available by contacting the Data Protection Supervisor as indicated in this notice. 
 12. The expected recipients of your personal data include:
  1. Rainbow Tours S. A. Group entities - with regard to matters related to them
  2. entities authorised to the receive your personal data under the relevant legal regulations,
  3. entities which carry out postal or courier activities,
  4. entities which operate ICT systems and provide IT servicesvii,
  5. entities which provide us with advisory, consulting, audit services and legal, tax, accounting assistance,
  6. our subcontractors, i.e. entities which perform other services on our behalf.
  7. the owner of the Facebook social network, subject to change without notice to the data protection provisions of Facebook, available at https://www.facebook.com/about/privacy.

Glossary

 1. Fanpage - RAINBOW TOURS S. A fanpage on Facebook,
 2. GDPR - means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. The text of the Regulation is available at www.r.pl/rodo.
 3. Facebook Messenger - the instant messaging service created by Facebook.
 4. Facebook - the social network accessible via the www.facebook.com website and the Facebook mobile application.
 5. Controller - means a natural or legal person, a public authority, an agency or other entity which, independently or jointly with others, determines the purposes and means of the personal data processing; if the purposes and means of such processing are determined by the law of the European Union or a Member State, the controller or the specific criteria for its nomination may be also provided in the law of the European Union or the Member State - Article 4(7) of GDPR.
 6. RAINBOW TOURS S. A - means RAINBOW TOURS S. A with its registered office in Katowice and its subsidiaries or affiliates
 7. IT Services - mean tools that enable the execution of defined business processes and allow for simultaneous, efficient and fast communication of many people employed or cooperating in RAINBOW TOURS S. A Entities that use access to IT Services and consequently ensure the required cooperation between individuals employed or cooperating in RAINBOW TOURS S. A Entities who use access to IT Services. The processing of users’ data in the IT Services is necessary for their due performance of their duties.

Część IV – informacje o plikach cookies

§ 14 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwisie. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji,wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
  2. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją imprezy turystycznej, którą oglądałeś w naszym Serwisie,
  3. dostosowania zawartości Serwisu i newslettera do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwis.; ta grupa plików cookies dopasowuje wygląd i funkcjonowanie Serwisu do Twoich preferencji. Ustalamy je na podstawie Twoich wcześniejszych wizyt, ustawień przeglądarki i lokalizacji. W ten sposób dopasowywane są przykładowo wyświetlane Ci jako pierwsze kierunki wycieczek oraz wybrany domyślnie język serwisu.
  4. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Serwisu.
 3. W przypadkach opisanych w punktach b-d powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Serwisie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
  6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;
  7. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Serwisie, w tym oglądanych towarów.
 4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 15 Rodzaje plików cookies

 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
  1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  2. trwałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.
 2. Pod poniższym linkiem znajdziesz zestawienie plików cookies, które pochodzą od nas oraz od innych podmiotów:

§ 16 Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy. 
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 17 Jak usunąć pliki cookies

 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 18 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 19 Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 15 i § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług:
  1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), tj.:
   • Google Analytics pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Serwisu,
   • Google AdWords umożliwiają nam ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej przez nas działalności reklamowej;
  2. Facebook – serwisu społecznościowego dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland);
  3. Instagram – serwisu społecznościowego dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Ltd.;
  4. YouTube - serwisu internetowego dostarczanego przez Alphabet (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 3. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali. 
 4. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.