WARUNKI USŁUGI „BEZPŁATNE ODWOŁANIE REZERWACJI BEZ PODANIA PRZYCZYNY"

  1. Usługa umożliwia Klientom odstąpienie od umowy w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez podania przyczyny, bez ponoszenia przy tym opłat z tytułu odstąpienia wskazanych w OWU w przypadku, gdy jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klienci wyrazili wolę zamiany wpłaconej przez nich ceny/zaliczki na VOUCHER o wartości pomniejszonej o cenę usługi. Voucher uprawnia do zakupu imprez turystycznych z oferty Rainbow w ramach tego samego sezonu (przykład: otrzymany VOUCHER za odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną w ramach sezonu LATO 2024, umożliwia realizację VOUCHERA tylko na sezon LATO 2024). Do nowo wybranej imprezy nie są przypisywane benefity i zniżki z pierwotnej rezerwacji. Obowiązują bieżące ceny i promocje.

  2. Usługa ma zastosowanie jedynie w wypadku odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną w zakresie wszystkich uczestników imprezy turystycznej objętych tą samą umową zgłoszenia.

  3. VOUCHER otrzymują wyłącznie Klienci, którzy w umowie zgłoszenia byli oznaczeni jako Zamawiający.

  4. Wartość VOUCHERA zostaje zaliczona na poczet ceny imprezy turystycznej zakupionej z oferty Rainbow. W przypadku, gdy wartości VOUCHERA będzie wyższa od ceny zakupionej imprezy turystycznej, zgodnie z dyspozycją Klienta, pozostała wartość z VOUCHERA zaliczona zostanie na poczet ceny kolejnej imprezy turystycznej zakupionej z oferty Rainbow lub zwrócona w terminie określonym w OWU.

  5. W przypadku odwołania imprezy turystycznej - zakupionej przy wykorzystaniu VOUCHERA otrzymanego w ramach niniejszej promocji - przez Rainbow, Klient może dokonać zakupu innej imprezy turystycznej z oferty Rainbow z tego samego sezonu (wartość VOUCHERA zostanie zaliczona na poczet ceny nowej imprezy turystycznej), bądź żądać zwrotu wartości VOUCHERA w terminie zgodnym z OWU. W przypadku, gdy wartości VOUCHERA będzie wyższa od ceny zakupionej imprezy turystycznej, zgodnie z dyspozycją Klienta, pozostała wartość z VOUCHERA zaliczona zostanie na poczet ceny kolejnej imprezy turystycznej zakupionej z oferty Rainbow z tego samego sezonu lub zwrócona w terminie określonym w OWU. W przypadku wyczerpania ofert imprez turystycznych Rainbow podlegających pod ten sam sezon i niemożności wykorzystania VOUCHERA otrzymanego w tym trybie, wartość VOUCHERA podlega zwrotowi w terminie zgodnym z OWU.

  6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy o imprezę turystyczną zakupionej już przy wykorzystaniu VOUCHERA otrzymanego w ramach niniejszej promocji - mają odpowiednie zastosowanie postanowienia OWU dotyczące opłat ponoszonych przez Klienta z tytułu odstąpienia od umowy. Kwota do zwrotu, po potrąceniu opłat za odstąpienie, zgodnie z dyspozycją Klienta, pozostanie do wykorzystania na VOUCHERZE uprawniającym do zakupu innej imprezy turystycznej z oferty Rainbow z tego samego sezonu lub będzie zwrócona w terminie określonym w OWU.

  7. Klient może skorzystać z usługi Bezpłatnego Odwołania Rezerwacji Bez Podania Przyczyny w ramach niniejszej promocji tylko raz.

  8. VOUCHER jest ważny w okresie sprzedaży imprez turystycznych Rainbow w ramach oferty tego samego sezonu i nie podlega zamianie na gotówkę.

  9. Przy zakupie jednej imprezy turystycznej może być wykorzystany tylko jeden VOUCHER otrzymany w ramach niniejszej promocji.

  10. Pozostałe kwestie regulowane są przez OWU.