Rainbow to pewne, bezpieczne i rzetelne biuro podróży

Jesteśmy wiarygodną i stabilną firmą. Można nas znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT), serwisie prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dostęp do serwisu ma każdy, wystarczy wpisać nazwę w (formularzu).

Firma Rainbow powstała w 1990 roku i nieprzerwanie od 27 lat oferuje szeroką gamę wycieczek. W chwili obecnej w swojej ofercie posiadamy oferty wypoczynkowe oraz wycieczki objazdowe w kilkudziesięciu krajach na świecie, na sześciu kontynentach. Jesteśmy jednym z największych biur podróży w Polsce, a w 2015 roku na wakacje wysłaliśmy ok.300 tys. osób. Jakość naszej oferty i wysoki standard obsługi były wielokrotnie nagradzane. Zdobywamy również wiele nagród w konkursach i plebiscytach. Więcej na stronie Nagrody.
W 2007 roku firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będąc spółką akcyjną, mamy obowiązek publikowania raportów finansowych. Jako jedna z nielicznych firm turystycznych w Polsce udostępniamy powszechnie takie dane. Dzięki temu mają Państwo pewność jaka jest kondycja finansowa firmy, z którą wybierają się Państwo na urlop. W 2015 roku osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 34,2 mln zł. Wszystkie raporty są publikowane na bieżąco na stronie relacje inwestorskie.
Od 05-08-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Program Rzetelna Firma promuje rzetelność płatniczą, oraz kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstw zrzeszonych w programie. Program Rzetelna Firma jest prowadzona pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę jedynie z rzetelnymi firmami.
Rainbow Tours (obecnie Rainbow) posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Posiadamy jedną z najwyższych kwot ubezpieczeniowych w Polsce, która wynosi ok. 120 mln zł. Gwarancja obowiązuje od 17.09.2015 do 16.09.2016 (certyfikat). Od 17.09.2016 nowa gwarancja będzie wynosiła 130,3 mln zł (certyfikat)
Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Rainbow jest wieloletnim członkiem Polskiej Izby Turystyki.
Rainbow jest jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji. Nasze potwierdzone Certyfikatem członkostwo w PZOT jest gwarancją przestrzegania jego regulaminów i statutów.
Twoja wersja przeglądarki nie jest wspierana.