Rainbow to pewne, bezpieczne i rzetelne biuro podróży

Jesteśmy wiarygodną i stabilną firmą. Można nas znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT), serwisie prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dostęp do serwisu ma każdy, wystarczy wpisać nazwę w (formularzu).

Firma Rainbow powstała w 1990 roku i nieprzerwanie oferuje szeroką gamę wycieczek i wczasów. W chwili obecnej w swojej ofercie posiadamy oferty wypoczynkowe oraz wycieczki objazdowe w kilkudziesięciu krajach na świecie, na sześciu kontynentach. Jesteśmy jednym z największych biur podróży w Polsce. Jakość naszej oferty i wysoki standard obsługi były wielokrotnie nagradzane. Więcej na stronie Nagrody.
W 2007 roku firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będąc spółką akcyjną, mamy obowiązek publikowania raportów finansowych. Jako jedna z nielicznych firm turystycznych w Polsce udostępniamy publicznie dane finansowe. Dzięki temu mają Państwo pewność jaka jest kondycja finansowa firmy, z którą wybierają się Państwo na urlop. Wszystkie raporty są publikowane na bieżąco na stronie. Wszystkie raporty są publikowane na bieżąco na stronie relacje inwestorskie.
Od 05-08-2010 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Program Rzetelna Firma promuje rzetelność płatniczą, oraz kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstw zrzeszonych w programie. Program Rzetelna Firma jest prowadzona pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę jedynie z rzetelnymi firmami.
Rainbow Tours (obecnie Rainbow) posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Posiadamy jedną z najwyższych kwot ubezpieczeniowych w Polsce, która wynosi 190.000.000 zł (certyfikat w wersji polskiej, angielskiej, czeskiej i litewskiej). Gwarancja ta obowiązuje od dnia 17.09.2018 do 16.09.2019 r.
Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestoletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Rainbow jest wieloletnim członkiem Polskiej Izby Turystyki.
Rainbow jest jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Podstawowym celem i zadaniem Związku jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji. Nasze potwierdzone Certyfikatem członkostwo w PZOT jest gwarancją przestrzegania jego regulaminów i statutów.
Twoja wersja przeglądarki nie jest wspierana.