Machu Picchu

Machu Picchu /Peru/ - oznacza Stary Szczyt. Zostało odkryte na początku XX wieku przez Hirama Birghama, który był przekonany, iż odkrył Vilcabambę – ostatnie zaginione miasto Inków. Uważa się, że Machu Picchu było ważnym ośrodkiem ceremonialnym i religijnym. Miasto to zostało zbudowane na kilku poziomach, wewnątrz których znajdują się schody (doliczono się 1200 sztuk).  W niższej części miasta znajdują się ruiny domów mieszkalnych, w wyższej zaś zabudowania centrum kulturowego. Do tej pory nie znana jest inkaska nazwa tego miejsca, historia ani powód opuszczenia. Na podstawie badań archeologicznych, które ujawniły, że większość pochowanych osób stanowiły kobiety przypuszcza się, iż było to sanktuarium Dziewic Słońca. 7 lipca 2007 roku obiekt ten został uznany za jeden z siedmiu nowych cudów świata.
mapka

Pokaż na mapie