Pałac Chanów

Chan-saraj to budowla w Bakczysaraju będąca wspomnieniem dawnej potęgi tatarskiej. Pałac  został wybudowany w połowie XVI wieku przez Adil-Sahib Gireja. Obecnie kompleks pałacowy ma powierzchnię 4 ha ale w przeszłości zajmował zdecydowanie większy obszar.
mapka

Pokaż na mapie