ikona-burger
napis-rainbow
ikona-telefon

Wróć

Inne

Bezpieczne podróżowanie w 2020 - wytyczne, wymagane dokumenty, standardy bezpieczeństwa

Zastanawiacie się jak wyglądają standardy higieniczne i wymogi sanitarne w poszczególnych krajach? Jakie są wymagane dokumenty podczas wylotu na wakacje? Jak przebiega ewentualna kwarantanna za granicą i kto za nią płaci? Kto pokrywa koszty powrotu do domu jeśli pobyt się przedłuży? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Podane informacje są oficjalne, pochodzą z rządowych źródeł. Bezpieczeństwo Waszych wakacji jest dla nas priorytetem! Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany o nowe informacje.

Treści w artykule mogą być nieaktualne. Najświeższe informacje dotyczące warunków sanitarnych oraz testów i przepisów wjazdowych znajdziesz na: https://r.pl/aktualne-wytyczne

Kto zapłaci za ewentualną kwarantannę i jak będzie wyglądał serwis hotelowy? Zbiór wytycznych. 

Co w przypadku, gdy podczas wyjazdu zostanę skierowany na kwarantannę? Kto ponosi koszty związane ze skierowaniem na kwarantannę?

GRECJA
W przypadku stwierdzenia objawów COVID-19 i skierowania na kwarantannę, Grecja pokrywa wszelkie koszty związane z hospitalizacją oraz transportem. W przypadku podejrzenia zachorowania u Klienta w hotelu, zostaje on odseparowany od reszty gości, również na koszt Grecji. Reszta gości normalnie kontynuuje urlop.

WŁOCHY
Klienci są zwolnieni z opłat w przypadku skierowania na kwarantannę. Kwarantanna może się odbyć albo w hotelu, albo w innym wyznaczonym przez służby lokalne miejscu. Na kwarantannę kierowana jest cała rodzina, a nie tylko osoba podejrzana o zarażenie się COVID-19.

TURCJA
Klienci są zwolnieni z opłat w przypadku skierowania na kwarantannę. Kwarantanna odbywa się w odseparowanym od reszty gości pokoju hotelowym. Członkowie rodziny osoby podejrzanej o zarażenie się wirusem przechodzą test (płatny ok. 110 lir). W przypadku wyniku negatywnego kontynuują pobyt w swoim pokoju.

BUŁGARIA
Klienci z objawami COVID-19 zostają odseparowani od pozostałych gości hotelowych i przebywają w innej części hotelu lub w przypadku konieczności będą hospitalizowani. Kwarantannie podlegają wszyscy członkowie rodziny. Klienci znajdować się będą pod opieką hotelu i rezydenta.

HISZPANIA
Klient pozostaje na terenie hotelu o ile nie będzie wymagana hospitalizacja. Izolacji podlega osoba z pozytywnym wynikiem testu oraz przynajmniej jedna osoba z rodziny. Pozostali członkowie rodziny – z negatywnym wynikiem testu nie będą poddawani kwarantannie i będą przebywali w oddzielnym pokoju. Długość kwarantanny uzależniona jest od decyzji lekarza.

CHORWACJA
W przypadku podejrzenia zarażeniem wirusem COVID-19, Klient zostanie poproszony o pozostanie w pokoju hotelowym w oczekiwaniu na lekarza lub nastąpi przewóz do odpowiedniej przychodni lekarskiej. Zostanie mu zapewniona maseczka ochronna oraz środki higieniczne. W zależności od stanu pacjenta lekarz decyduje o wezwaniu epidemiologa. Od Klienta pobierany jest wymaz i do czasu uzyskania ostatecznego wyniku nakazuje się pełną izolację Klientowi i jego najbliższym/współpodróżującym w hotelu do czasu otrzymania wyników. Przez ten czas obsługa dostarcza jedynie niezbędne środki czystości, ale nie sprząta pokoju. Samorządy lokalne są uprawnione do skierowania Klienta w celu odbycia kwarantanny do specjalnych, odizolowanych ośrodków. Negatywny wynik testów oznacza zniesienie izolacji i powrót do swobodnego poruszania się, o ile nie zaistnieją dodatkowe zalecenia lekarskie.

Co z serwisem hotelowym w przypadku skierowania na kwarantannę w hotelu?

GRECJA
W przypadku konieczności dłuższego pobytu w hotelu podczas kwarantanny, wszelkie dodatkowe koszty pokrywają władze Grecji.

WŁOCHY
W przypadku skierowania na kwarantannę w hotelu, z opcji All Inclusive wyłączone są alkohole.

TURCJA
Klienci mają zapewniony pełny serwis All Inclusive, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

BUŁGARIA
Klienci mogą korzystać z pełnego serwisu All Inclusive.

HISZPANIA
Klienci przebywający na kwarantannie mają zapewnione napoje i posiłki w okresie objętym rezerwacją.

CHORWACJA
Do czasu oczekiwania na wyniki badania, posiłki będą dostarczane Klientom i pozostawiane pod drzwiami pokoju/apartamentu. W przypadku niewykupionej żadnej opcji wyżywienia istnieje możliwość zamówienia posiłków za pośrednictwem personelu za dodatkową opłatą.

Podtrzymujemy równocześnie swoją wcześniejszą deklarację, że jeżeli Klient będzie zmuszony do przedłużenia swojego pobytu za granicą z powodu kwarantanny, a rząd danego kraju nie zapewni powrotu do Polski, Biuro Rainbow zapewni powrót Klienta do kraju na swój koszt.

AKTUALNE WYTYCZNE SANITARNE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

WYTYCZNE SANITARNE W GRECJI

- Wszystkie obszary hotelu oraz restauracji będą czyszczone często, specjalnymi środkami czystości

- Wprowadzone zostaną odległości bezpieczne dla pracowników hotelu oraz gości

- Wprowadzony zostanie dystans społeczny na basenach oraz specjalnie procedury higieny

- Wszystkie kuchnie przestrzegać będą krytycznych punktów kontroli zagrożeń (HACCP).

- Podczas podawania posiłków i napojów stosowane będą specjalne procedury bezpieczeństwa.

- Wprowadzona zostanie dezynfekcja i dodatkową wentylacja pokoi gościnnych.

- Maski, wyposażenie ochronne i materiały do ​​dezynfekcji będą dostępne dla wszystkich Gości i pracowników.

- Pościel będzie prana w wysokich temperaturach (70 C +) i zabezpieczana zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

- Stworzone zostaną specjalne miejsca do sprawdzania temperatury ciała i konsultowania objawów infekcji dróg oddechowych dla Gości i pracowników.

- Wprowadzone zostaną dyżury lekarza w hotelu - więcej informacji w tym temacie uzyskasz w recepcji.

- Wszyscy pracownicy będą przeszkoleni zgodnie z programem greckiego Ministerstwa Turystyki.

- Hotele będą dostępne jedynie dla gości obiektu.

- Prowadzone będą dzienniki zawierający wszystkie niezbędne dane zdrowotne zgodne z rozporządzeniem RODO, aby zagwarantować właściwą komunikację dla instytucji zdrowia publicznego.

- Wszystkie hotele wyznaczą KOORDYNATORA ZDROWIA - więcej informacji na temat uzyskasz w recepcji.

- Pełna informacja o wszystkich procedurach przeprowadzanych w hotelach jest dostępna w oficjalnym dokumencie

- Certyfikat „HEALTHY FIRST” - zapewnia zgodność z zarządzeniami rządu greckiego, wytycznymi i zaleceniami zdrowotnymi dotyczącymi COVID-19


Link do oficjalnego dokumentu:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/grecja_wytyczne_sanitarne.pdf


WYMAGANE DOKUMENTY I PROCEDURY PRZED WYLOTEM DO GRECJI

W związku z wprowadzaniem przez władze Grecji obowiązku wypełnienia formularza PLF na 48 h przed przylotem oraz posiadania kodu QR przy przylocie do Grecji, informujemy:

- Strona internetowa do samodzielnego wypełnienia formularza PLF to: https://travel.gov.gr/#/.

- Adresy hoteli w poszczególnych częściach Grecji (niezbędne do wypełnienia formularza) są dostępne na oficjalnych stronach obiektów lub u naszych konsultantów.

- Każdy turysta zobowiązany jest do wypełnienia formularza. Po jego wypełnieniu, na e-maila podanego w formularzu przyjdzie potwierdzenie wypełnienia.

- Po zweryfikowaniu danych, na skrzynkę pocztową przyjdzie również formularz z unikalnym kodem QR, który trzeba okazać na lotnisku docelowym w formie elektronicznej (w telefonie) lub wydrukowany.

- W przypadku nieotrzymania kodu QR, Turyści zobowiązani są wydrukować potwierdzenie wypełnienia wniosku z maila, oraz wydrukować wniosek w formie pdf i wypełnić go ręcznie.

- Powyższe tyczy się również sprzedaży last minute, na mniej niż 48h przed wylotem.

- W przypadku nie posiadania potwierdzenia mailowego i formularza w formie wydrukowanej lub kodu QR, turyści poddani zostaną obowiązkowemu testowi na SARS Covid19.

 

DODATKOWO KAŻDY TURYSTA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ZDROWOTNĄ DLA TOUROPERATORA Z KTÓRYM PODRÓŻUJE.

LINK DO DOKUMENTU:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Deklaracja_zdrowotna_COVID_19_rainbow.pdf

WYTYCZNE SANITARNE W HISZPANII

Instytut ds. Jakości w Turystyce Hiszpanii w Ministerstwie Przemysłu Handlu i Turystyki zarządziło wprowadzenie szeregu norm sanitarnych, które zaczynają obowiązywać wraz z otwarciem hoteli.

Ich głównym założeniem jest  zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego gościom poprzez zachowanie pomiędzy personelem a gośćmi oraz między samymi gośćmi dystansu społecznego, zwiększenie częstotliwości dezynfekcji przedmiotów najczęściej dotykanych jak blaty, krany, klamki, uchwyty, krany, umywalki, lady, drzwi, windy, klucze, karty do pokoi, przyciski do spłuczki, telefony, suszarki, karty menu, wieszaki, minibary itd. oraz takiego przeorganizowania pracy, by zachować maksymalne bezpieczeństwo podczas rejestracji, posiłków, wypoczynku oraz w strefach wspólnych. Poniżej bardziej szczegółowa lista podjętych działań.

 

Higiena personelu hotelowego

- zmiana ubrania po przyjściu do pracy na służbowy uniform, który ma być prany po każdym dniu, w temperaturze powyżej 60 stopni C.

- personel bez kontaktu fizycznego między sobą

- oddzielny personel oddelegowany do sprzątania pokoi i oddzielny do sprzątania pozostałych powierzchni. Wózki ze sprzętem do sprzątania dezynfekowane po każdej zmianie.

- praca personelu w maseczkach ochronnych i w rękawiczkach, zmiana rękawiczek za każdym razem po zakończeniu pracy w pokoju.

- codzienna rejestracja i kontrola wszystkich czynności dezynfekcyjnych

 

Informacja dla gości

- zaznaczenie miejsc dla gości podczas rejestracji w recepcji, podobnie przy wejściu do restauracji (dla zachowania dystansu).

- informacja na plakatach przynajmniej w jednym obcym języku.

 

Recepcja

- ograniczenie liczby osób przebywających jednorazowo w recepcji

- zainstalowanie ekranów ochronnych oddzielających recepcję  (łatwych w czyszczeniu i dezynfekcji)

- personel w obowiązkowych maseczkach ochronnych

- dostępny płyn do dezynfekcji rąk

- jednorazowe długopisy lub możliwość ich dezynfekcji

- płatność kartą lub w inny elektroniczny sposób

- dezynfekcja lady recepcyjnej przynajmniej raz dziennie, po każdej zmianie personelu

- deponowanie kart do pokojów / kluczy w specjalnym pojemniku z płynem dezynfekcyjnym

- dezynfekcja lady, sprzętu w recepcji, klawiatury, telefonu itd. oraz sprzętu w kasie po każdej zmianie personelu

- w drzwiach wejściowych do hotelu specjalny dywanik nasączony środkiem dezynfekcyjnym

- zaniesienie bagażu do pokoju przez personel hotelowy tylko w rękawiczkach jednorazowych lub dezynfekcja uchwytów i rączek ściereczkami dezynfekującymi

- zabronione odprowadzanie na parking samochodów klientów przez personel hotelowy

 

Kawiarnia /Restauracja

 

- eliminacja ze stołów elementów wspólnych takich jak cukiernice, solniczki, pojemniki z pieprzem, przyprawy, oliwa, elementy dekoracji

- przy bufecie ekran ochronny

- w wypadku room serwisu personel w maseczkach ochronnych i rękawiczkach jednorazowych (z zachowaniem dystansu)

- tace myte w wysokiej temperaturze w zmywarkach

 

Pokoje hotelowe

- zredukowanie liczby tekstyliów w pokojach jak dywany, serwety, dekoracje

- w pokoju tylko jeden kosz na odpadki i śmiecie, z pokrywą i podwójnym workiem plastikowym, jedynie w łazience.

- zapasowe koce i poduszki w szafie specjalnie zabezpieczone,

- suszarka do włosów dezynfekowana włącznie z filtrem po opuszczeniu przez gościa pokoju,

- dezynfekcja wieszaków

- dezynfekcja minibarów,

- ograniczenie usługi prasowania

- przy zmianie pościeli i ręczników, te bez kontaktu z podłogą, zapakowane bezpośrednio do worków plastikowych, pranie w temperaturze powyżej 60 stopni C.

- dezynfekcja ścian, podłóg, sufitu, okien, luster, mebli, sprzętu stanowiącego wyposażenie

- częsta wymiana filtrów

 

Jadalnia, strefa wypoczynkowa

- monitorowanie zachowywania dystansu społecznego

- zwiększenie liczby turnusów na posiłki

- ograniczenie liczby krzeseł, by wymusić dystans społeczny

- zawieszenie plakatów informacyjnych przypominających o myciu rąk przed i po naciśnięciu przycisków w automatach sprzedających napoje czy ekspresach kawowych

 

Strefy wspólne

- przestrzeganie dystansowania

- zapewnienie w tych strefach środków do dezynfekcji rąk

- w łazienkach wspólnych suszarki do rąk lub ręczniki papierowe, sprzątanie i dezynfekcja min 6 razy dziennie

- kosze na śmieci z pokrywą i podwójnym workiem plastikowym

- wszelkie pomieszczenia, sale konferencyjne, sale fitness wietrzone dwa razy dziennie

 

Sale fitness

- limit osób

- w przypadku zajęć grupowych, zachowanie odstępów, oznaczenie na podłodze miejsc na uczestników, by uniknąć bliskości czy kontaktu

- w przypadku korzystania ze sprzętu używanie ręczników, dezynfekcja sprzętu po każdym użytkowniku

 

Windy

- ograniczenie liczby użytkowników, korzystanie z maseczek ochronnych

 

Baseny i Spa

- wprowadzone będą normy na podstawie wyników badań naukowych dotyczących zachowania się wirusa w wodzie w basenach krytych oraz pod gołym niebem

 

Strefy dla dzieci

- przy wejściu na teren mycie lub dezynfekcja rąk

- regularna dezynfekcja urządzeń i zabawek

- osoby obsługujące z podwyższonym reżimem sanitarnym

 

Programy animacyjne

- kontrolowana liczba uczestników, zachowanie dystansu społecznego, ewentualne używanie maseczek ochronnych

- dezynfekcja wszelkiego sprzętu

 

Imprezy

- kiedy będą możliwe, każdy hotel powinien sam zdecydować czy posiada odpowiednie warunki na organizację eventów

- ograniczona liczba uczestników i zachowanie dystansu społecznego podczas zajęć, konsumpcji i podczas zakończenia. Ewentualnie użycie maseczek ochronnych.

Link do oficjalnego dokumentu:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/hiszpania_wytyczne_sanitarne.pdf

 

WYMAGANE DOKUMENTY I PROCEDURY PRZED WYLOTEM DO HISZPANII

Wyspy Kanaryjskie oraz Hiszpania kontynentalna wprowadzają obowiązkowe testy na COVID19

Od 14 listopada 2020 r. przed wyjazdem na Wyspy Kanaryjskie, maksymalnie na 72 godziny przed wylotem, należy wykonać test na obecność koronawirusa (akceptowane są testy PCR oraz testy antygenowe). Od 23 listopada 2020 r. obowiązek ten będzie obowiązywał w całej Hiszpanii.

W ślad za otrzymaną rezolucją z dnia 29 czerwca 2020 r. hiszpańskiej  Generalnej Dyrekcji Zdrowia Publicznego, Jakości i Innowacji informujemy o wprowadzeniu od 01.07.20 do odwołania kontroli sanitarnej  w punktach przekraczania granicy z Hiszpanią.

Wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską muszą przejść kontrolę zdrowia przed wjazdem do kraju. Kontrole te mogą obejmować pomiar temperatury, kontrolę dokumentacji i kontrolę wizualną stanu pasażera.

Kontrola temperatury będzie przeprowadzana rutynowo w celu identyfikacji podróżnych z gorączką. Jako granicę wykrywalności ustala się temperaturę równą lub większą niż 37,5 ºC.

 Pasażerowie o temperaturze wyższej niż 37,5 ºC lub ci, którzy na podstawie informacji zawartych w formularzu zdrowia publicznego lub po kontroli wzrokowej są podejrzewani o zakażenie wirusem COVID-19 lub innym patogenem zakaźnym, zostaną poddani dalszej ocenie stanu zdrowia w celu ustalenia, czy istnieje podejrzenie zagrożenia dla zdrowia publicznego.

W odniesieniu do kontroli dokumentów pasażerowie przylatujący z dowolnego lotniska lub przybywający z dowolnego portu znajdującego się poza terytorium Hiszpanii muszą na 48h przed wylotem wypełnić formularz zdrowia publicznego zawarty na końcu tego dokumentu, na podstawie Passenger Location Card (karty lokalizacji pasażera). Wypełnienie formularza dotyczącego zdrowia publicznego powinno nastąpić przed rozpoczęciem podróży do Hiszpanii - drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu internetowego: www.spth.gob.es lub bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Po wypełnieniu formularza pasażer otrzyma kod QR (e-mailem), który należy przedstawić podczas kontroli zdrowia po przybyciu do Hiszpanii.

Ważne!

Do 31 lipca 2020 r., będzie można wypełniać również formularze papierowe. Od 01 sierpnia wszyscy pasażerowie przybywający drogą lotniczą i morską mają obowiązek posiadania kodu QR w wersji elektronicznej pod rygorem nie wpuszczenia na teren Hiszpanii i/lub na pokład samolotu/statku.

 

Klienci wjeżdżający do Hiszpanii drogą lądową nie mają obowiązku posiadania kodu QR.

Formularz papierowy QR, ważny do 31.07.2020:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Hiszpania_formularz%20QR.pdf

 

DODATKOWO KAŻDY TURYSTA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ZDROWOTNĄ DLA TOUROPERATORA Z KTÓRYM PODRÓŻUJE.

LINK DO DOKUMENTU:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Deklaracja_zdrowotna_COVID_19_rainbow.pdf

WYTYCZNE SANITARNE W BUŁGARII

Przetłumaczone fragmenty oficjalnego dokumentu

Przyjazd gości hotelowych:

Muszą być zachowane odpowiednie normy odległości, wynoszące półtora metra, pomiędzy osobami , które nie są członkami tej samej rodziny lub grupy.

Informacja o maksymalnej liczbie gości, która może przebywać w danej części obiektu, a także wymóg zachowania odległości przestrzennej co najmniej 1,5 metra między członkami różnych rodzin powinny być wyraźnie widoczne przy wejściu do obiektu i w recepcji.

Dozowniki z płynnymi środkami odkażającymi do rąk powinny być umieszczane w punktach dostępnych dla gości i personelu wewnątrz obiektu - w szczególności przy wejściach, w recepcji, przy wejściach do windy, przy wejściu do pomieszczeń w których serwowany jest catering i rozrywka, a także przy wejściach do publicznych toalet, stref basenowych itp.

 

Recepcja:

Jednocześnie można meldować do 2 osób, chyba, że należą do jednej rodziny lub grupy.

Każdorazowo, po kontakcie z Klientami (wymiana gotówki, otrzymanie dowodu osobistego itp.) należy dezynfekować ręce płynem wirusobójczym lub wodą z mydłem.

Zaleca się korzystać z płatności bezgotówkowych/zbliżeniowych.

Należy ograniczyć do minimum czas jaki goście spędzają w recepcji.

Recepcjoniści są odpowiednio przeszkoleni w zakresie COVID-19 aby móc skutecznie, bezpiecznie i profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się wirusa w obiekcie.

Goście winni być poinformowani o procedurach i polityce obiektu dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz środkach zapobiegawczych zastosowanych w stosunku do COVID-19 w danym obiekcie.

Recepcjoniści powinni być odpowiednio przeszkoleni z przypadków gdy zajdzie podejrzenie obecności wirusa wśród gości hotelowych. Lista odpowiednich numerów telefonów do regionalnych władz ds. Zdrowia, instytucji medycznej, z którą obiekt zakwaterowania ma umowę o świadczenie usług, pogotowia ratunkowa, apteki itp. Musi być dostępna dla pracowników recepcji w łatwo dostępnym miejscu.

Recepcja musi być wyposażona w odpowiednie środki ostrożności takie jak:

- Chusteczki dezynfekujące i / lub do czyszczenia powierzchni;

- Żel antybakteryjny do rąk

- maski na twarz / ochrona oczu (przyłbice lub okulary ochronne).

- wystarczającą ilość dodatkowych masek na twarz dla całego obiektu (gości i personelu).

- Rękawiczki (jednorazowe).

- Fartuch ochronny (jednorazowy)

- Kosz na śmieci z pokrywką.

 

W celu ochrony pracowników oraz Klientów zaleca się również zastosowanie barier fizycznych – takich jak np. ścianki z pleksi.

 

Lobby:

Należy unikać gromadzenia się obcych ludzi.

Pracownicy hotelu powinni monitorować ruch w lobby i rozładowywać go, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Należy przestrzegać 1,5m odstępu od obcych osób.

Korzystanie z wind powinno być ograniczone do jak najmniejszej liczby osób

 

Sprzątanie:

Zastosowanie bardziej rygorystycznych i specjalnych środków czyszczących i dezynfekujących we wspólnych obszarach (toalety publiczne, korytarze, windy itp.) Oraz zapewnienie odpowiednich środków dezynfekujących (biocydów) i detergentów jako ogólnego środka zapobiegawczego podczas epidemii COVID-19.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dezynfekcję często dotykanych powierzchni, takich jak klamki, przyciski windy, poręcze, przełączniki, klamki, ramiona krzeseł i płaskie powierzchnie, w tym blaty w obszarach roboczych i jadalniach itp. Tam, gdzie to możliwe, drzwi i okna powinny pozostać otwarte w ciągu dnia. Wymagane jest zachowanie niezbędnej odległości między personelem a gośćmi (co najmniej 2 metry).

Częsta dezynfekcja, przynajmniej raz na godzinę, publicznych toalet, wind, recepcji (po każdym kontakcie z Klientem), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatur komputerowych i innych często dotykanych powierzchni.

Zaleca się czyszczenie pomieszczenia i dezynfekcję wszystkich powierzchni narażonych na kontakt (w tym oparć krzeseł), wyposażenia (np. Pilotów) oraz łazienki i dokładnie wietrzyć pomieszczenie, zastosować ozonowanie lub dezynfekcję przy użyciu innych specjalistycznych technologii takie jak lampy bakteriobójcze itp.

Pokojówki i inny personel zaangażowany w sprzątanie powinni być wyposażeni i stosować maski jednorazowe, rękawiczki oraz, w razie potrzeby, fartuchy ochronne.

Pościel i ręczniki muszą być prane przez wyspecjalizowane zakłady zgodnie z wymogami prawa krajowego, które muszą przestrzegać specjalnych dodatkowych zaleceń dotyczących prania w temperaturze co najmniej 60 ° C, dodając detergent i środek dezynfekujący. Odbiór, tymczasowe przechowywanie, przekazywanie zużytej pościeli, ręczników oraz odbiór czystych pościeli odbywa się odpowiednio w ścisłej zgodności z wymogami prawnymi i zaleceniami organów ds. Zdrowia.

Tam, gdzie to możliwe, należy systematycznie wietrzyć wszystkie pomieszczenia w obiekcie lub ozonować

Zaleca się zapewnienie osobistego zestawu materiałów sanitarnych w pokojach - 1 para rękawiczek jednorazowych i 1 maska ​​na osobę.

Monitorowanie chorych gości: personel powinien poinformować kierownictwo lub recepcję w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia osób z ostrymi chorobami układu oddechowego.

 

Restauracje i miejsca rozrywki:

Konieczne jest przestrzeganie Wytycznych, wydanych przez Bułgarską Agencję Bezpieczeństwa Żywności i koordynowanych przez Ministra Zdrowia, które są publikowane odpowiednich stronach internetowych.

Priorytetem musi być ochrona zdrowia. Należy, tam gdzie to możliwe, stosować techniki „bezdotykowe”, takie jak np. serwowanie dań a’la carte zamiast bufetów.

Należy zachęcać gości do umycia rąk przed jedzeniem i stosować dozowniki płynów wirusobójczych podczas wchodzenia i wychodzenia ze stref gastronomicznych.

Muszą być zachowane odpowiednie odległości pomiędzy obcymi osobami oraz wyznaczone odpowiednie ciągi piesze.

Wdrożenie środków czyszczenia i dezynfekcji we wszystkich obszarach roboczych restauracji (bufety, otwarte obszary restauracji; kuchnie itp.) jako ogólny środek zapobiegawczy podczas całej epidemii COVID-19. Zwłaszcza przy często dotykanych przedmiotach –  takich jak stoły, krzesła, porcelana, sztućce, przyprawy itp.

Maszyny do kawy, wody, napojów itp., Zwłaszcza te narażone na bezpośredni kontakt, muszą być dezynfekowane i czyszczone po każdej czynności serwisowej.

Zaleca się minimalizowanie użycia wszystkich automatów samoobsługowych.

Posiłki będą oferowane wyłącznie w otwartych przestrzeniach hotelowych restauracji lub lokali gastronomicznych i rozrywkowych.

Dozwolone jest oferowanie jedzenia w formie bufetu, ale pod warunkiem, że jedzenie jest umieszczone za przezroczystą barierą i jest wydawane przez pracownika wyposażonego w maskę i rękawiczki. Niedozwolona jest samoobsługa ani bezpośredni kontakt gości z jedzeniem.

Przy stole powinny siedzieć maksymalnie 4 osoby. Odległości pomiędzy stolikami powinny wynosić minimum 1,5 metra.

 

Baseny i obiekty sportowe:

Dozwolone jest korzystanie z basenów.

Przy basenach powinien znaleźć się dozownik z płynem do dezynfekcji.

Animacje powinny być przeprowadzane na zewnątrz budynków z zachowaniem odpowiednich odległości.

Nie zezwala się na korzystanie z hal do zajęć rekreacyjnych wewnątrz pomieszczeń, placów zabaw dla dzieci, sal gier, basenów krytych, dyskotek i innych, które wiążą się z tłumem ludzi, chyba że nastąpi zmiana w zarządzeniu Ministra Zdrowia.

W centrach spa/wellness czynne będą tylko baseny, chyba, że nastąpi zmiana w zarządzeniu Ministra Zdrowia.

Link do oficjalnego dokumentu:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/bulgaria_wytyczne_sanitarne.pdf

WYTYCZNE SANITARNE WE WŁOSZECH

Przetłumaczone fragmenty oficjalnego dokumentu

 

Niniejsze wytyczne dotyczą hoteli, uzupełniających obiektów noclegowych (np. pensjonatów) i zakwaterowania w obiektach agroturystycznych.

▪ Odpowiednie informacje na temat środków zapobiegawczych, muszą być prezentowane Klientom w miejscu ogólnodostępnym i być zrozumiałe również dla osób nie mówiących po włosku.

▪ Temperatura ciała Klientów może być zmierzona przez pracowników obiektu a osobom o temperaturze powyżej 37,5 ° C wstęp może być odmówiony.

▪ Odległości pomiędzy osobami, wynoszące co najmniej jeden metr, są obowiązkowe w częściach wspólnych budynku. W związku z tym należy, tam gdzie to możliwe, ułatwić Klientom zachowanie tych odległości poprzez zastosowanie zróżnicowanych ciągów komunikacyjnych w obrębie budynków, zwłaszcza wejść i wyjść. W tym celu zalecane są punkty informacyjne i / lub oznaczenia miejsc (takie jak naklejki na podłogach, wstążki itp.).

▪ Dystans pomiędzy osobami nie dotyczy członków tej samej rodziny lub osób mieszkającej razem, oraz przebywających w tym samym pokoju, ani osób nieobjętych obecnymi przepisami dotyczącymi zachowania odpowiedniego dystansu, przy czym na ostatniej wymienionej grupie ciąży osobista odpowiedzialność za swoje działania.

▪ Recepcje i kasy muszą być wyposażone w bariery fizyczne (np. ekrany). W przypadku braku tych osłon pracownicy muszą nosić maski i mieć zawsze do dyspozycji żel do mycia rąk i korzystać z niego po każdym, ewentualnym kontakcie z Klientem. W każdym przypadku należy zachęcać do płatności elektronicznych i rezerwacji online oraz automatyczne zameldowanie i wymeldowanie tam, gdzie to możliwe.

▪ Personel recepcji musi czyścić powierzchnie robocze i używany sprzęt na końcu każdej zmiany.

▪ Goście muszą korzystać z masek przez cały czas w zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku. W przestrzeniach ogólnodostępnych, na wolnym powietrzu, należy nosić maski, gdy nie można zachować odległości od drugiej osoby wynoszącej co najmniej jeden metr. Personel musi nosić maski przez cały czas, gdy znajduje się w pobliżu Klientów oraz gdy nie można zapewnić odległości co najmniej jednego metra od innych osób.

▪ Należy zapewnić odpowiedni dostęp do systemów czyszczenia rąk za pomocą środków dezynfekujących, opartych na roztworach alkoholowych, w wielu lokalizacjach, zachęcając jednocześnie do częstego korzystania z nich przez klientów i pracowników. Magazyny, gazety i materiały informacyjne wielokrotnego użytku muszą zostać usunięte.

▪ Wszystkie przedmioty dostarczone gościom muszą zostać zdezynfekowane przed ich przekazaniem.

▪ Korzystanie z wind musi odbywać się z założonymi maskami oraz umożliwiać zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy osobami, z wyjątkami mającymi zastosowanie w przypadku członków rodziny, osób mieszkających w tym samym oraz w odniesieniu do tych, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące odległości, przy czym na ostatniej wymienionej grupie ciąży osobista odpowiedzialność za swoje działania.

▪ Wszystkie przestrzenie muszą być często czyszczone i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych miejsc i często dotykanych powierzchni  - poręczy, włączników światła, przycisków wind, klamek drzwi i okien itp.).

▪ Przestrzenie wewnętrzne muszą być często wietrzone. W odniesieniu do klimatyzacji, tam gdzie jest to technicznie możliwe, należy używać zamkniętej cyrkulacji powietrza. Tam, gdzie nie jest to technicznie możliwe, należy wzmocnić naturalne środki cyrkulacji powietrza i czyścić filtry powietrza po wyłączeniu klimatyzacji, aby zachować odpowiednie standardy filtrowania zgodne z technicznymi aspektami zawartymi w dokumencie Istituto Superiore di Sanità.

▪ Środki określone w tym arkuszu informacyjnym należy odpowiednio stosować. Zaleca się, aby przestrzenie pokojowe, meble i pościel (tam gdzie dotyczy), były czyszczone i dezynfekowane przy każdej zmianie klienta.


WYMAGANE DOKUMENTY I PROCEDURY PRZED WYLOTEM NA SARDYNIĘ

W związku z wprowadzaniem przez władze włoskiego regionu Sardynia obowiązku wypełnienia formularza PLF na 48 h przed przylotem oraz posiadania kodu QR przy przylocie na Sardynię przedstawiamy zaktualizowane procedury w tym temacie (zaznaczone w pkt. 4 na czerwono) i informujemy:

 

Strona internetowa do samodzielnego wypełnienia formularza PLF to: https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init .

Adresy hoteli na Sardynii (niezbędne do wypełnienia formularza) znajdziecie Państwo na oficjalnych stronach internetowych hoteli, które podane są w opisach tych obiektów.

Każdy Turysta zobowiązany jest do wypełnienia formularza. Po jego wypełnieniu, na adres e-mail podany w formularzu przyjdzie potwierdzenie jego wypełnienia.

Po zweryfikowaniu danych, na adres e-mail podany w formularzu przyjdzie również dokument z unikalnym kodem QR, który obowiązkowo należy okazać zarówno na lotnisku wylotowych jak i docelowym w formie wydrukowanej lub elektronicznej (w telefonie). Uwaga! Poza dokumentem z kodem QR na adres mailowy może zostać wysłany dodatkowy link do formularza z oświadczeniem zdrowotnym, który również należy obowiązkowo wypełnić na 48 h przed przylotem na Sardynię.

W przypadku nieotrzymania kodu QR, Turyści zobowiązani są wydrukować potwierdzenie wypełnienia wniosku z maila a następnie wydrukować wniosek i wypełnić go ręcznie.

Powyższe tyczy się również sprzedaży last minute, na mniej niż 48h przed wylotem.

Uwaga formularz jest imienny i w przypadku osób dorosłych każda osoba jest zobowiązania posiadać własny formularz. W przypadku osób nieletnich (poniżej 18 roku życia) uwzględnia się je w formularzu osoby dorosłej, z którą podróżują.

W przypadku nie posiadania potwierdzenia mailowego i formularza w formie wydrukowanej lub kodu QR, turyści poddani zostaną obowiązkowemu testowi na SARS Covid19.

 

Ze względu na autonomiczność włoskich regionów powyższe dotyczy wyłącznie Sardynii.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I PROCEDURY PRZED WYLOTEM DO KALABRII

Strona internetowa do samodzielnej rejestracji (w j. angielskim) to: www.emergenzacovid.regione.calabria.it.

Każdy turysta jest bezwzględnie zobowiązany do rejestracji.Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie przed przyjazdem do Kalabrii lub na miejscu (w hotelu lub na lotnisku).

Zachęcamy jednak do rejestracji przed wyjazdem do Kalabrii, co usprawni kwestie organizacyjne oraz check-in w hotelach.

Dla turystów przylatujących na lotnisko w Katanii (na Sycylii) i wypoczywających w Kalabrii (impreza: KLA) oraz turystów biorących udział w imprezach objazdowych (tj. WTO - Włochy - O Sole Mio!, WTT - Włochy - Rzym i Toskania) nie ma obowiązku rejestracji po przylocie na Sycylię. Obowiązek rejestracji na Sycylii nie dotyczy bowiem transferu z Sycylii do Kalabrii (i z powrotem).

Powyższe dotyczy również sprzedaży last minute

WYMAGANE DOKUMENTY I PROCEDURY PRZED WYLOTEM NA SYCYLIĘ

W związku z wprowadzaniem przez władze włoskiego regionu Sycylia obowiązku rejestracji wszystkich przyjezdnych na wyspę informujemy:

 

Strona internetowa z instrukcją do samodzielnej rejestracji (w j. angielskim) to: https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome.

Każdy turysta jest bezwzględnie zobowiązany do rejestracji.

Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie przed wylotem na Sycylię lub po przylocie na miejscu (w hotelu lub na lotnisku). Zachęcamy jednak do rejestracji przed wylotem na Sycylię, co usprawni kwestie organizacyjne oraz check-in w hotelach.

 

DODATKOWO KAŻDY TURYSTA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ZDROWOTNĄ DLA TOUROPERATORA Z KTÓRYM PODRÓŻUJE (DOTYCZY WSZYSTKICH REGIONÓW).

LINK DO DOKUMENTU:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Deklaracja_zdrowotna_COVID_19_rainbow.pdf

WYTYCZNE SANITARNE W CHORWACJI

 

 Odnośnik do całości oficjalnego dokumentu w języku angielskim znajduje się na końcu tego opracowania.

Wprowadzone zostały ogólne zasady funkcjonowania obiektów hotelowych takie jak:

- Fizyczny dystans pomiędzy gośćmi wynoszący półtora metra, chyba że goście są członkami tej samej rodziny lub grupy.

- Środki dezynfekujące na bazie alkoholu lub o właściwościach wirusobójczych będą udostępnione w ogólnodostępnych pomieszczeniach hotelu (lobby, recepcja itp.) a także w miejscu wykonywania pracy przez personel.

- Procedury higieniczne będą umieszczone w widocznym miejscu przy recepcji, w pokojach hotelowych lub wręczane bezpośrednio przy zameldowaniu w formie ulotki. Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej w hotelu za skontaktowanie się z instytucjami zdrowia w przypadku podejrzenia COVID-19 winien znajdować się w recepcji.

- Wprowadzona została maksymalna liczba osób w obiekcie tak aby móc respektować dystans 1,5 metra pomiędzy osobami.

- Ręczniki papierowe oraz materiały jednorazowego użytku będą udostępnione wszystkim gościom w wymaganej ilości. Zwiększona zostanie również liczba personelu odpowiedzialnego za sprzątania jak też sprzętu do czyszczenia i dezynfekcji.

- Większa ilość koszy na śmieci z odpowiednimi pokrywkami będzie rozmieszczona w całym hotelu

- Hotel zapewni wystarczającą ilość masek ochronnych i rękawiczek dla pracowników, którzy wchodzą do pokoi gości (personel sprzątający czy konserwacyjny).

- Obiekty muszą stosować się do generalnych wytycznych dotyczących czyszczenia oraz dezynfekcji pomieszczeń w przypadku osób zdrowych jak również tych, u których wykryto koronawirusa.

- Hotel musi zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń wspólnych. Musi również dezynfekować powierzchnie w regularnych odstępach (np. co godzinę). Powierzchnie narażone na częsty kontakt muszą być dezynfekowane odpowiednio częściej.

- Tam gdzie to możliwe personel musi przestrzegać 1,5 metrowego odstępu od Klienta.  W innym przypadku pracownicy np. recepcji powinni być za barierą ochronną w postaci np. szyby z pleksi. Personel powinien przeprowadzić proces zameldowania i wymeldowania jak najszybciej to możliwe.

- Tam gdzie to możliwe należy przeprowadzać automatycznie zameldowanie / wymeldowanie jak również bezkontaktowe płatności aby unikać bezpośredniego kontaktu.

- Na windach powinna być zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie osób, która może nią podróżować. Nie dotyczy to rodzin lub grup przebywających razem.

- Restauracje oraz sklepy hotelowe powinny przestrzegać wszystkich regulacji, których muszą przestrzegać wszystkie inne obiekty gastronomiczne oraz handlowe, znajdujące się poza hotelem – unikanie bezpośredniego kontaktu, zachowanie dystansu, dezynfekcja stolików i krzeseł po każdym z Klientów itp. Jedzenie powinno być serwowane przez personel a nie pozostawione na ladzie ze wspólnymi sztućcami do nakładania.

- Zmiana pościeli oraz ręczników w pokojach będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

- Wszystkie powierzchnie w pokoju narażone na kontakt takie jak szafki, komody, przybory kuchenne, pilot TV, wyposażenie łazienek itp. Muszą być czyszczone specjalnymi detergentami oraz odkażane. Dużą uwagę należy zwrócić na sprzątanie końcowe, przed zakwaterowaniem kolejnych gości.

- Sprzęty basenowe takie jak leżaki powinny być przygotowane w taki sposób aby respektować dystans 1,5m pomiędzy gośćmi hotelowymi. Nie dotyczy to rodzin oraz grup podróżujących wspólnie. Wszystkie sprzęty powinny być dezynfekowane kilkukrotnie w ciągu dnia i każdorazowo przy zmianie osoby z nich korzystającej.

Link do oficjalnego dokumentu:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/chorwacja_wytyczne_sanitarne.pdf


KAŻDY TURYSTA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ZDROWOTNĄ DLA TOUROPERATORA Z KTÓRYM PODRÓŻUJE.

LINK DO DOKUMENTU:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Deklaracja_zdrowotna_COVID_19_rainbow.pdf

WYTYCZNE SANITARNE W PORTUGALII

 

”CLEAN & SAFE” – TOURISMO DE PORTUGAL

PRZETŁUMACZONY FRAGMENT OFICJALNEGO DOKUMENTU

 

PRZESZKOLENIE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Wszyscy pracownicy otrzymali informacje i odbyli specjalne szkolenia dotyczące:

Przepisów wewnętrznych dotyczących ewentualnego wybuchu epidemii koronawirusa COVID-19.

 Jakie podjąć podstawowe środki ostrożności w celu zapobiegania i kontroli zakażeń związanych z wybuchem koronawirusa COVID-19, w tym następujące procedury:

Dezynfekcja rąk: częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund lub używanie środków dezynfekujących do rąk zawierających co najmniej 70 procent alkoholu, pokrywając całe powierzchnie rąk i pocierając je aż do wyschnięcia.

Etykieta oddechu: kaszl lub kichaj tylko w zgięte przedramię lub użyj chusteczki, którą należy natychmiast wyrzucić; dezynfekuj ręce za każdym razem, gdy kaszlesz lub kichasz, a także po wydmuchaniu nosa; unikaj dotykania oczu, nosa i ust rękami.

Zachowanie społeczne: zmniejsz częstotliwość oraz zmień formę kontaktu między pracownikami oraz między pracownikami a klientami, unikając (w miarę możliwości) bliskiego kontaktu, uścisków dłoni, pocałunków, wspólnych stanowisk pracy, dotyku oraz wspólnych posiłków, używania tych samych przyborów kuchennych, filiżanek czy ręczników.

Codziennie sprawdzaj czy nie masz gorączki (mierz temperaturę ciała dwa razy dziennie i rejestruj odczyt oraz godzinę). Obserwuj czy nie masz kaszlu ani trudności w oddychaniu.

Przeszkolenie z wytycznych Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia dotyczących czyszczenia powierzchni i postępowania z odzieżą w miejscu pracy.

 

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW

Następujące informacje są dostępne dla wszystkich klientów:

Jakie podjąć podstawowe środki ostrożności w celu zapobiegania i kontrolowania infekcji związanej z wybuchem koronawirusa COVID-19.

Przepisy wewnętrzne dotyczące wybuchu koronawirusa COVID-19.

 

ORGANIZACJA ZAPEWNIA:

Na miejscu zawsze będzie pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie niezbędnych procedur w przypadku podejrzenia przypadku koronawirusa (w tym eskortowanie osoby do obszaru izolacji, zapewnienie niezbędnej pomocy i proszenie o skontaktowanie się z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia.)

Zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia obszar izolacji będzie zawsze odkażany po pozytywnym lub podejrzewanym przypadku infekcji, w szczególności dotyczy to często dotykanych powierzchni.

Przechowywanie odpadów wytwarzanych przez osoby podejrzane o zakażenie będzie umieszczane w plastikowych, uszczelnionych workach, które następnie zostaną usunięte przez licencjonowanego dostawcę, który zajmuje się zarządzaniem szpitalnymi materiałami niebezpiecznymi biologicznie.

Codzienna samoocena mająca na celu pomiar gorączki (pomiar temperatury dwa razy dziennie i rejestrowanie wartości i czasu) oraz sprawdzanie, czy współpracownicy mają kaszel lub trudności w oddychaniu.

 

PLACÓWKA POWINNA ZAPEWNIĆ:

Wszystkie powierzchnie, z którymi mają kontakt pracownicy i klienci, są myte i dezynfekowane zgodnie z naszym wewnętrznym protokołem, zapewniającym kontrolę i zapobieganie infekcjom oraz rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów.

Wszystkie powierzchnie i przedmioty, które są wielokrotnie dotykane są czyszczone kilka razy dziennie (w tym włączniki światła, windy, gałki drzwi, uchwyty szafek).

Preferowane będzie czyszczenie na mokro, a nie korzystanie z odkurzacza lub suchej ścierki.

Zamknięte biura i pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

Dezynfekcja basenu lub innego sprzętu w strefach SPA / wellness (w stosownych przypadkach) będzie kontynuowana jako standardowa procedura, woda zostanie wymieniona, a chlorowanie będzie kontynuowane zgodnie z naszym wewnętrznym protokołem.

Dezynfekcja jacuzzi (w stosownych przypadkach) odbywa się regularnie poprzez wymianę całej wody, a następnie sterylizację odpowiednią ilością chloru, zgodnie z wewnętrznym protokołem.

W przypadku miejsc serwowania posiłków wprowadzone zostanie częstsze mycie naczyń, sprzętu i powierzchni. Wprowadzone zostanie również zapobieganie bezpośredniego przekazywania żywności przez klientów i pracowników.

 

PLACÓWKA POWINNA POSIADAĆ:

Środki ochrony własnej w wystarczającej liczbie dla wszystkich pracowników.

Środki ochrony własnej dostępne dla wszystkich klientów.

Jednorazowe materiały czyszczące w magazynie proporcjonalne do wymagań, w tym ściereczki dezynfekujące, wybielacze i alkohol 70 procentowy.

Dozowniki antyseptyczne lub z alkoholem, na każdym piętrze, w pobliżu wejść / wyjść oraz przy wejściu do restauracji, barów i wspólnych toalet.

Automatyczne kosze na śmieci.

Pomieszczenie do izolacji osób podejrzanych lub zarażonych wirusem COVID-19, najlepiej z naturalną wentylacją lub mechanicznym systemem wentylacji, z zewnętrznymi zmywalnymi osłonami, łazienką zaopatrzoną w środki czyszczące, maski chirurgiczne i jednorazowe rękawiczki, termometr, kosz automatyczny, worki na śmieci, torby na używaną odzież, zapasy wody i nie psującej się żywności.

Mydła w płynie i ręczniki papierowe powinny być dostępne w toaletach.

 

WEWNĘTRZNY PROTOKÓŁ CZYSZCZENIA I SANITACJI ZAPEWNIA:

Definicję szczególnej troski o zmianę pościeli i sprzątanie w pokojach, przeprowadzaną w dwóch etapach w odpowiednich odstępach i z odpowiednią ochroną zgodnie z wewnętrznym protokołem.

Pościel i ręczniki są usuwane bez wstrząsania, zwijając je do wewnątrz, unikając kontaktu z ciałem i przenosząc je bezpośrednio do pralki.

Pranie pościeli / ręczników i mundurów pracowników będzie wykonywane osobno i w wysokich temperaturach (około 60ºC).

LINK DO OFICJALNEGO DOKUMENTU:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Portugalia_Wytyczne_sanitarne.pdf


PRZED WYLOTEM, KAŻDY TURYSTA MA OBOWIĄZEK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ZDROWOTNĄ DLA TOUROPERATORA Z KTÓRYM PODRÓŻUJE.

 

LINK DO DOKUMENTU:

https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/wytyczne_sanitarne/Deklaracja_zdrowotna_COVID_19_rainbow.pdf

Wytyczne sanitarne w Czarnogórze

 

 1. Obowiązek noszenia masek:

- we wszystkich instytucjach publicznych (placówki opieki zdrowotnej, instytucje państwowe i samorządowe, instytucje kulturowe);

- w miejscach kultu religijnego;

- w środkach komunikacji miejskiej (samoloty, autobusy, taksówki);

- w prywatnych samochodach, jeśli pasażerowie nie zamieszkują razem;

- w sklepach, marketach, galeriach handlowych, targowiskach itp.;

- w salonach fryzjerskich i kosmetycznych.

 

 1. Obowiązek zachowania dystansu społecznego podczas spotkań w publicznych przestrzeniach zamkniętych (maks. 200 osób, dystans 2m).

 

 1. Wytyczne związanie z transportem autobusowym i TAXI:

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wsiadaniu i wysiadaniu (środek dostępny w pojeździe);

- obowiązkowe noszenie maski;

- zakaz wsiadania dla osób, które mają symptomy infekcji dróg oddechowych (temperatura, kaszel itd.);

- zakaz stania w autobusie – tylko miejsca siedzące;

- maksymalnie dwie osoby w taksówce i tylko na tylnym siedzeniu.

 

 1. Plaże:

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu;

- zakaz wejścia dla osób, które mają symptomy infekcji dróg oddechowych (temperatura, kaszel itd.);

- dystans 2m pomiędzy zestawami leżakowymi lub ręcznikami/kocami plażowiczów, którzy nie zamieszkują razem.

 

 1. Hotele:

- obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu;

- obowiązkowy dystans społeczny 2m;

- obowiązkowe maski w miejscach publicznych z wyjątkiem restauracji;

 

W przypadku wystąpienia objawów COVID19, u któregoś z Gości trzeba postępować wg wytycznych Instytutu Zdrowia Publicznego:

 

 1. Gość powinien odizolować się w pokoju;
 2. Zgłosić fakt osobie odpowiedzialnej w hotelu za nadzór sytuacji z COVID19;
 3. Osoba odpowiedzialna w hotelu za nadzór sytuacji z COVID19 zgłasza sprawę dyżurnemu epidemiologowi oraz dba o zapewnienie pełnego komfortu osobom, które pozostają w izolacji (wyżywienie itd.);
 4. Osoba pozostająca w izolacji musi zostać wyposażona w maskę, papierowe chusteczki i środek do dezynfekcji rąk;
 5. Kontakt z Gościem powinna mieć tylko jedna osoba, odpowiednio zabezpieczona przed infekcją.
 6. Dalsze postępowanie wg instrukcji epidemiologa.

PRAGNIEMY RÓWNIEŻ PRZYPOMNIEĆ IŻ:

W trosce o naszych Klientów rozszerzyliśmy zakres ubezpieczeń. W wariantach: Rekomendowany, Rekomendowany Plus oraz Najlepszy, zwiększyliśmy ochronę o ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w zakresie epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów. Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje m.in.:

 • Leczenie zalecone przez lekarza (badania, zabiegi, operacje, hospitalizacja)
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Analizy badań
 • Wizyty lekarskie (w tym dojazd)

 

Pełną ofertę oraz zakres ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie https://r.pl/ubezpieczenia

Podobne artykuły

krajobraz-kierunku

Wakacje w listopadzie. Dokąd wybrać się na wypoczynek?

W Rainbow otwieramy sezon egzotyczny właśnie w listopadzie. Startujemy z ofertą Dreamlinerową już od początku miesiąca! Udowodnimy Ci, że jesienny wyjazd może być równie fascynujący, co sierpniowy urlop. Spraw sobie wakacje w listopadzie i sprawdź, dokąd możesz się wybrać! Podpowiemy Ci, gdzie w listopadzie jest najcieplej i w których regionach utrzymuje się temperatura w okolicach 30 stopni Celsjusza. Dowiesz się też, w których krajach jest wtedy przyjemnie i ciepło, a warunki są idealne do wypoczywania i zwiedzania. Wakacje all inclusive a może last minute? W listopadzie nie brakuje atrakcyjnych ofert, a zalety wyboru urlopu jesienią, o których w dalszej części artykułu, mówią same za siebie.
krajobraz-kierunku

Pogoda, klimat i temperatury na Krecie. Kiedy warto polecieć na grecką wyspę?

Greckie wyspy to zawsze dobry wybór na urlop. Nie inaczej jest oczywiście z największą z nich, czyli Kretą. Na tych, którzy zdecydują się tu przyjechać, czeka całe mnóstwo rozmaitych atrakcji – kamieniste i piaszczyste plaże, malownicze górskie krajobrazy, bogata w owoce morza kuchnia grecka, urokliwe miasteczka oraz wysokiej klasy zabytki. Jest to więc idealne miejsce zarówno dla miłośników plażowania, jak i dla amatorów aktywnego wypoczynku. Przeczytaj, jakiej na Krecie pogody możesz się spodziewać w poszczególnych miesiącach roku oraz zaplanuj swoje wymarzone wakacje w kolebce europejskiej cywilizacji, której historia zaczęła się 4 tys. lat przed narodzinami kultury minojskiej!
krajobraz-kierunku

Wyspa Phu Quoc - pogoda i klimat. Kiedy polecieć do Wietnamu?

Wietnam to jeden z bardziej fascynujących krajów Azji Południowo-Wschodniej, stanowiący niesamowitą mieszankę azjatyckiej kultury, tropikalnego klimatu i fenomenalnej, znanej na całym świecie kuchni wietnamskiej, której nikomu nie trzeba chyba rekomendować. To fantastyczny kraj zarówno do zwiedzania, jak i do wypoczynku. W tym drugim przypadku, najpopularniejsza staje się ostatnio Phu Quoc, tropikalna wyspa znajdująca się w południowej części kraju, w Zatoce Tajlandzkiej, u zbiegu lądowych granic Wietnamu i Kambodży. Zanim polecisz na wyspę Phu Quoc, pogoda oraz tamtejszy klimat powinny Cię zainteresować. Dowiedz się, kiedy najlepiej wybrać się do południowego Wietnamu.
krajobraz-kierunku

Pogoda, klimat i temperatury na Korfu

Korfu jest największą wyspą Archipelagu Jońskiego, rozciągającego się u północno-zachodnich rubieży Grecji właściwej. Wciśnięta pomiędzy Półwysep Apeniński a Bałkany leży niemal dokładnie w miejscu, gdzie stykają się wody mórz Adriatyckiego i Jońskiego. Dla turystów to niemal idealna wyspa, gdzie bogactwo historycznej spuścizny sąsiaduje z malowniczą przyrodą i urokliwymi plażami, a mało uczęszczane drogi oraz szlaki we wnętrzu wyspy Korfu doskonale nadają się na wycieczki piesze czy też rowerowe. Są tu duże, tętniące życiem kurorty, ale też małe i zaciszne miejscowości sprzyjające turystyce rodzinnej. Turyście tak naprawdę pozostaje tylko dopasować odpowiednie miejsce do swoich potrzeb! Zobacz jakiej pogody oraz temperatury na Korfu możesz się spodziewać w poszczególnych miesiącach roku i zaplanuj swoje wymarzone wakacje!